Lu et approuvé

Als een neerlandicus trouwt met een historica, is een van de dingen waarmee het wel goed zit de hang naar en liefde voor het boekwezen. Die gaan ook verder dan alleen studiemateriaal zijn of nodig bij de beroepsuitoefening. Aan boeken ga je ook een culturele, typografische of intellectuele waarde toekennen die soms zelfs autonoom is, dat wil zeggen, niet strikt afhankelijk is van de inhoud of de praktische bruikbaarheid. Door een misschien wat toevallige samenloop van gebeurtenissen hebben wij inmiddels enkele jaren het internetantiquariaat Lu et approuvé. Een kort overzicht van ontstaan en voortgang.

In de jaren-’80 was Mieke actief betrokken bij de Boxmeerse vrouwenbeweging die de beschikking had weten te krijgen over een eigen onderkomen nabij het winkelcentrum. Dat onderkomen werd, met een aardige dubbelzinnigheid, Ruimte voor Vrouwen gedoopt, waarbinnen zich allerhande zinvolle activiteiten konden ontplooien. Een daarvan (en hou nou eens op  met die nutteloze streepjes op die één – van spraakverwarring is er immers totaal geen sprake) was dat zij met een vriendin aldaar een tweedehands-boekwinkel opzette die naar de al even spitsvondige naam Déjà Lu luisterde.

Na enige jaren besloot die vriendin onder dezelfde naam voor zichzelf te beginnen in een Nijmeegs pand. Dat antiquariaat bestaat nu nog steeds – of niet meer; dat weet ik niet. In ieder geval werd de Boxmeerse boekenvoorraad keurig in tweeën gedeeld en zat Mieke met enige honderden boeken bovenop de door ons al bijeenvergaarde collectie. Lange tijd bleef alles maar in dozen en op planken liggen, tot wij in 2004 besloten de activiteit nieuw leven in te blazen, ditmaal niet als fysieke boekwinkel, maar als internetantiquariaat Lu et approuvé v.o.f. Die naam viel ons in omdat wij, inmiddels in bezit van het huis in Rosoy, op tal van momenten in Frankrijk handtekeningen moesten zetten op documenten en contracten onder de vermelding “Lu et approuvé”, een overigens niet rechtsgeldige aanwijzing dat je zegt te weten waarvoor je tekent.

In 2006 volgde inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Daaraan zat ook een voor ons volstrekt nutteloze verplichte inschrijving bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel vast, een bureaucratische ambtenareninstelling die ons klauwen met geld kostte en niks opleverde. Toen bovendien na enige jaren de Belastingdienst constateerde dan onze activiteiten meer het karakter droegen van een “uit de hand gelopen hobby” dan van een “bedrijfsmatig handelen”, besloten wij de v.o.f. als zodanig te ontbinden, ons daarmee verlossende van nare administratieve verplichtingen en ons te concentreren op de hoofdzaak: het bezig zijn met boeken, inkopen en verkrijgen, beschrijven, aanbieden en verhandelen via internet.

Van de circa 10.000 titels is inmiddels ruim de helft ingevoerd. Dat beschrijven en invoeren van boeken, alsmede het afhandelen en verzenden van bestellingen kost veel tijd, zonder dat het een complete dagtaak kan worden genoemd. Het moet leuk blijven, en dat blijft het ook wel, zeker omdat de wereld van het boek een prettige ambiance biedt en de mensen die erbij betrokken zijn doorgaans sympathiek zijn in hun verbondenheid met de liefde voor het boekwezen.

Onze eigen domeinnaam www.luetapprouve.nl zit om praktische redenen gekoppeld aan het domein dat we al hadden: www.rosoy.nl. Daar is niks mis mee. Ongeveer de helft van de boeken staat opgeslagen in Boxmeer, de andere helft in Rosoy. Van ruimtegebrek is geen sprake, maar nog belangrijker daarbij is een verkoopargument dat velen onbekend schijnt te zijn.

Ik vermoed dat het nog een uitvloeisel is van de Franse revolutie van 1789 en al dan niet door Napoleon is gesanctioneerd, dat de Franse PTT, La Poste, immer nog een speciale tariefstelling hanteert onder de noemer “Livres et brochures”, zoals onze Nederlandse PTT vroeger nog een speciaal tarief had voor het verzenden van kranten. Achtergrondgedachte daarbij was dat het “wereldwijd verspreiden van de Franse cultuur” gestimuleerd diende te worden, in ieder geval niet gehinderd mocht worden door exorbitante portokosten. Het resultaat is dat het versturen van boeken vanuit Frankrijk naar ongeveerde hele wereld buiten Frankrijk voor zeer lage tarieven mogelijk is, ook voor boeken die dikker zijn dan 3,2 cm en daarmee in Nederland niet meer als briefpost, maar als veel duurdere pakketpost verzonden moeten worden. Daarmee komen de portokosten vanuit Frankrijk naar Nederland of België op een kwart of een derde van de tariefstelling van wat je er binnen Nederland of België voor zou moeten betalen. En als dan ook nog eens keer op keer blijkt dat al die goedkoop verzonden boeken ook echt aankomen, zulks zelfs doorgaans binnen 2 à 3 dagen, dan is iedereen gelukkig met deze revolutionaire verworvenheid.

Het is en blijft boeiend werk, bezig zijn met boeken. Niet alleen omdat het ons van de straat houdt, maar ook omdat het veel blije gezichten oplevert naast een (bescheiden) aanvulling op een al even bescheiden pensioen.

Redenen te over om maar eens een kijkje te nemen op luetapprouve.nl om je te laven aan het gevarieerde aanbod.