Fake News

Wat is er toch geworden van Mohammed Saïd al-Sahaf, alias Comical Ali, de voormalige Minister van Informatie van Irak onder Saddam Hoessein? Hij moet nu achter in de 70 zijn en naar verluid woont hij met zijn familie in Abu Dabi. Maar ik mis zijn dagelijkse conferences, nu die van Trump nòg minder serieus te nemen zijn.

Hij was een wonderbaarlijke verschijning op tv. Iemand die de grootst mogelijke onzin met de grootst mogelijke vanzelfsprekendheid en overtuigingskracht den volke kond wist te doen. Liegen op een manier dat je het het liefst zou geloven. Anders dan Goebbels of Trump die, hoewel gewiekst, met hun optredens weerzinwekkend overkwamen en -komen, wist Sahaf iets van sympathie te kweken, al was het maar door de kolderieke inhoud van zijn beweringen. Zie voor de vergelijking met Trump ook het artikel van Jan Wierenga in Het Dagblad van het Noorden van 25 januari jl.

In Nederland is het niet ongebruikelijk dat ex-ministers her en der wat gaan bijschnabbelen om hun al te karige pensioen wat op te krikken en/of omdat ze volstrekt mediageil zijn. Welnu, mochten we Sahaf op het spoor komen, dan stel ik voor hem in Nederland te benoemen tot:

 

  • – persvoorlichter van de Rijksvoorlichtingsdienst, in het bijzonder om de voortgang van de formatiebesprekingen te verduidelijken;
  • – woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, om elk mogelijke vergelijking tussen het voorkomen van fipronil en Iraaks gifgas te ontkrachten;
  • – perschef van de KNVB om het gekonkel achter de schermen naar de vergetelheid te kletsen;
  • – woordvoerder van de NAM om dier onschuld aan de Groningse aardgasschade met kracht van argumenten aan te tonen.

Weet iemand hem te bereiken om ons zo aan een wat beter tv-amusement te helpen?