Reclamegekte-2

Er waren drie e-mailsessies tussen Nutrivian en mij over en weer nodig voordat ik de indruk had dat zij, anoniem, want een naam stond er niet bij, in de gaten hadden waarom het mij in het vorige reclamegekte-artikel te doen was: een verkeerd taalgebruik. Min of meer schoorvoetend bekende Nutrivian uiteindelijk dat het “wellicht duidelijker” had gekund, maar dat van misleiding geen sprake was. Dat laatste klopt; het is hoogstens slordig. Voorts voegde Nutrivian er nog een hoop andere zaken aan toe waarom het mij eigenlijk helemaal niet te doen was (“Visolie is rijk aan omega-3 vetzuren…”, “Wij hebben ook een goedkopere visolie in ons assortiment…”, bla-bla-bla), en tot slot het verzoek mijn artikel van mijn weblog te verwijderen.

Nee dus. Quod scripsi, scripsi. De lezers zijn er inmiddels toch al mee aan de haal. Maar wel wil ik er bij dezen nog een en ander aan toevoegen, verduidelijken, zo nodig corrigeren.

Die taalfout “per 1000 mg visolie maar liefst 50% EPA en 25% DHA” komt opvallend genoeg op hun website nutrivian.nl niet voor. Daar heet het correct: “Nutrivian Visolie Gold bevat per softgel 1000 mg zuivere visolie waarvan maar liefst 50% van het omega-3 vetzuur EPA en 25% DHA“. Laten we het dus maar als een slip of the pen beschouwen, maar als docent taalkunde lees ik met een rode balpen in de hand. Dat geldt ook voor de merkwaardige contaminatie onderaan een van hun e-mails: “In afwachtende van uw reactie”. Die leg ik verder maar niet uit.

Interessant is het verhaal over de prijs van het product. Mijn eerdere bewering dat de equivalenten van Kruidvat en HEMA “meer dan de helft goedkoper zijn” dan de Visolie Gold van Nutrivian, vereist enige nuancering.

Allereerst is het voor een doorsnee consument die niet in Wageningen heeft gestudeerd, maar slechts in Amsterdam, erg lastig samenstellingen en prijzen te vergelijken afgaande op de niet-gestandaardiseerde ingrediëntendeclaraties op de etiketten en de betreffende websites. Met oeverloos geduld ben ik eens gaan puzzelen wat het je per maand kost om door het slikken van capsule A, B en C de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid EPA en DHA binnen te krijgen. Die ADH van 450 mg EPA+DHA heb ik overgenomen van het Voedingscentrum en de Gezondheidsraad.

Dan blijkt dat HEMA de goedkoopste is (€ 5,00 per maand voor 600 mg daags), gevolgd door Kruidvat (550 mg voor € 7,99) en als duurste Nutrivian (€ 12,45 maar dan krijg je wel maar liefst 750 mg dagelijks naar binnen). Wat dat laatste betreft: De Gezondheidsraad en het Voedingscentrum beweren dat meer dan de ADH niet of nauwelijks enig gunstig effect heeft, dus een meerwaarde biedt Nutrivian daarmee niet. Voorts heb ik de prijs van Nutrivian opgesteld door de aanschafprijs van € 17,95 voor 2 maanden te verhogen met de € 6,95 verzendkosten die je in beeld krijgt als je werkelijk gaat bestellen.

Nutrivian vindt dat ik dat niet mag doen. Ten eerste niet omdat het product “ook bij therapeuten en in winkels” te koop is zonder verzendkosten, maar nergens staat vermeld welke, en ten tweede kun je ook de capsules in bulk inslaan, voor maar liefst vier maanden tegelijk, voor € 29,95 oftewel net geen € 7,50 per maand, zonder verzendkosten. Daarmee scoort Nutrivian dan tussen HEMA en Kruidvat in.

Dat ik probeer een goede vergelijking te maken door alles te herleiden tot de tijdseenheid van één maand, vindt Nutrivian “niet helemaal terecht”, maar enige toelichting daarbij ontbreekt. Misschien volgt die nog wel in een reactie op dit artikel.

Nutrivian besluit de laatste e-mailcorrespondentie met de zin: “Maar door uw huidige artikel te lezen kan de lezer het idee krijgen dat wij de consument misleiden en dat onze visolie te duur is. Van beide punten is geen sprake. Dat is ook de reden waarom wij u hebben gevraagd het artikel te verwijderen”.

Ik houd het erop dat ik met dit vervolgartikel een en ander afdoende heb toegelicht en waar nodig rechtgezet. Ik wacht jullie eventuele verdere reacties maar af.

___________________________________________
Lees ook het afsluitende artikel van deze reeks.

 

Reclamegekte

Af en toe kan ik me zo heerlijk opwinden over de onzin waarmee wij tot consument worden veroordeeld. Vandaag weer zo’n plezant masochistisch verwenmoment in De Volkskrant: de advertentie van Nutrivian Visolie Gold op de advertentiepagina met die veel te dure aanbiedingen.

Waar het mij om gaat, is de volgende aanprijzing in de advertentietekst: “Nutrivian Visolie Gold bevat per 1000 mg maar liefst 50% EPA en 25% DHA”. Prompt heb ik op het contactformulier van nutrivia.nl de vraag gesteld hoeveel procent EPA en DHA er dan zit in 500 mg en in 2000 mg. De helft? Het dubbele? Evenveel? Dat dan nog even los van dat vreselijke “maar liefst”, iets wat net als “al vanaf” behoort tot de onderbuikmassage van reclametekstschrijvers.

Niet alleen de vis, maar ook de olie wordt duur betaald. Dit soort trendy advertenties op de VVD-pagina van De Volkskrant kost een slordige duit. En wel gefinancierd door de consument: omgerekend naar de werkelijke hoeveelheid EPA/DHA en het aantal capsules per potje zijn de equivalenten van Kruidvat en HEMA meer dan de helft goedkoper dat die van Nutrivian. Als koper betaal je dus dubbel en dwars om in de maling te worden genomen. Niet alleen is dus niet alle visolie hetzelfde, dat geldt ook voor de prijs ervan.

O ja, en dan meteen ook nog maar even iets ander irritants over etiketinformatie. Niet alleen bij Nutrivian, maar bij zowat alle verpakkingen van jam, tandpasta, margarine, pinda’s &c (denk bv. aan het zout- of vetgehalte): bij de vermelding van percentages tref je zelden of nooit aan of het om gewichtsprocenten of volumeprocenten gaat. En dus is het non-informatie.
Voor de ongelovigen een onoplosbaar redactiesommetje:

Men neme een dobbelsteen die 6 gram weegt en voor 50% uit lood en voor 50% uit piepschuim bestaat. Wat is het formaat van de dobbelsteen?

  • A: 1 cm3 (5,6 gr lood = 0,5 cc en 0,4 gr piepschuim = 0,5 cc)
  • B: 3,3 cm3 (3 gram lood = 0,3 cc en 3 gram piepschuim = 3 cc)
  • C: dat is uit de gegeven omschrijving niet op te maken. 

Stelling 9 van mijn proefschrift uit 2003 luidde:
Uit het oogpunt van betere consumentenvoorlichting verdient het aanbeveling bij de internationale etiketteringsvoorschriften verplicht te stellen, de bij de ingrediënten vermelde percentages aan te vullen met een P voor gewichtsprocenten of met een V voor volumeprocenten. De taalkundige kan deze P en V beschouwen als achterzetsels.

____________________________________________
Lees ook het vervolgartikel