Dominicus 50

Ik had het me niet gerealiseerd. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat onze uitbraakpoging met een deel van het IG-koor, weg van het Ignatiuscollege, uiteindelijk ertoe leidde dat het koor zijn nieuwe thuis vond in de Dominicuskerk in de Spuistraat. We worden oud.
(foto: amsterdam.nl

Over die middelpuntsvliedende kracht heb ik HIER al eens omstandig gepubliceerd. De jubileumcommissie heeft daarvan ook rijkelijk gebruik kunnen maken om de geheugens op te frissen en de nostalgie te koesteren.

Onlangs ontving ik bijgaande uitnodiging. Zelf zal ik er die dagen niet bij kunnen zijn, maar voor wie het interessant is, geef ik die invitatie hier weer.

_________________________________________________________________________
Aan alle oud-koorleden,

2014-2015 viert de Dominicuskerk het 50-jarig bestaan in huidige vorm. Dat is een prachtige aanleiding voor het koor om een speciaal feest voor alle oud-leden en huidige leden te organiseren! Het wordt een muzikale reünie, uiteraard in de kerk, op zaterdag 7 februari die we graag willen laten ‘naklinken’ tijdens de viering op zondag 8 februari 2015.

Zaterdag 7 februari 2015
Om 15.00 uur staat de kerkdeur open en heten we je hartelijk welkom met koffie, thee en lekkers.

Om 16.00 uur gaan we enkele prachtige Dominicus-liederen zingen. We willen ook een deel van het programma van de zondagviering voorbereiden.

Ca. 18.30 uur staat een heerlijk buffet klaar en is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken.

Tussen 20.00 en 21.00 uur kraken we de laatste zangnootjes van deze dag. Om 21.00 uur eindigt het programma maar de Teerketel biedt alle gelegenheid om nog een uurtje door te babbelen.

Zondag 8 februari 2015
Wij hopen dat we tijdens de viering met een heel groot koor iets moois kunnen laten horen! De repetitie start zoals gebruikelijk om (uiterlijk) kwart over 10.

Opgave
Misschien heb je je al aangemeld, misschien wist je nog van niets, misschien ben je er nog niet toe gekomen je aan te melden. Hoe dan ook, je bent van harte welkom.

Bevestig dat a.u.b. via: carla.vanderheijden@upcmail.nl, of
Carla van der Heijden, Bickerswerf 66, 1013 KX Amsterdam, 06-11293224