Denis Diderot (1713 – 2013)

Dit jaar is het 300 jaar geleden dat Denis Diderot werd geboren. Ter gelegenheid daarvan wordt er in zijn geboorteplaats Langres een groot aantal evenementen georganiseerd van culturele, wetenschappelijke en educatieve aard.
Uitputtende informatie daarover is te vinden op de website http://diderot2013-langres.fr/ .
Ik kan daarom volstaan met een paar verwijzingen en wat algemene gegevens.


 

Langres is trots op zijn waarschijnlijk meest beroemde stadgenoot: in het centrum prijkt het onlangs geheel gerestaureerde standbeeld van de schrijver en filosoof Denis Diderot (Langres 1713 – Parijs 1784) en in het plaatselijke museum, dat om wel meer redenen een bezoek zeker waard is, tref je permanent een aparte afdeling aan rond Diderot en zijn werk. Het bekendste en voornaamste werk waaraan hij heeft meegewerkt is de Encyclopedie (“Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers“, verschenen tussen 1750 en 1765), wel niet de eerste in zijn soort, maar misschien wel de belangrijkste, zeker in die tijd. In feite ademde dit standaardwerk avant la lettre al de geest van de Franse revolutie, bijvoorbeeld doordat het een enorme bijdrage leverde aan de democratisering, namelijk door de (ver-)spreiding van kennis, het een geest ademde die gekant was tegen de aristocratie en geestelijkheid, hetgeen hem op felle tegenwerking kwam te staan van met name de Franse Jezuïeten, en niet op de laatste plaats omdat het door zijn allesomvattende inhoud een bijdrage leverde aan de éducation permanente. Het was geen werk voor academici of voor de rijke bovenlaag, maar voor het hele volk, ook al doet een aanvankelijke oplage van dik 2000 exemplaren dat niet vermoeden.

Het omvangrijke programma dat Langres ons tussen mei en augustus voorschotelt, en dat via bovenvermelde link integraal is te raadplegen en downloaden, krijgt op 5 oktober nog een vervolg met de opening van het Maison des Lumières Denis Diderot in het fraaie, eveneens pas gerestaureerde Hôtel du Breuil de Saint-Germain (nr. 4 op de kaart).

Van harte aanbevolen.

O ja, en raadpleeg voor andere culturele exposities hier in de regio de kunstagenda die ik dit seizoen voortdurend actualiseer.