Patience en dementie


Eigenlijk was het mijn plan om onder de titel
patience een mijner grootste ergernissen van het leven in Frankrijk te ventileren, maar omdat dat niet goed is voor mijn bloeddruk en hartslag bewaar ik dat tot een later tijdstip. Nu dan maar eerst iets over dat andere patience en over dementie.

Het kaartspel patience, ook als solitaire bekend staand, kun je spelen met gewone speelkaarten of digitaal op pc of laptop. Het schijnt een Europese origine te hebben ergens in de 19e eeuw.

Niet geheel ten onrechte wordt het spel in al zijn nuffigheid geassocieerd met ambtenaren of een ander soort bureaumedewerkers die hun diensttijd doden met dit spel.
Iconisch is de patience spelende zwembadmeester uit de befaamde Ohra-STER-spot met de paarse krokodil. Ik ben een fervent tegenstander van STER-reclame, maar dat neemt niet weg dat ik dat filmpje met afstand het beste vind dat er ooit op het scherm is verschenen. Dat zit hem niet in het aangeprezen product, maar in de details, de actoren meisje, moeder, badmeester, de snelheid van de opeenvolging van momenten, de camerapositie, de herkenbare irritante bureaucratie. Zelfs na 15 jaar kent meer dan de helft van alle Nederlanders het begrip “paarse krokodil“.

Het is niet dat ik mij verveel, in genen dele, maar ik speel het spel op de pc met enige regelmaat en dat heeft alles te maken met het begrip dementie.

Er is vrij veel onderzoek gedaan naar de effecten van het spel bij dementiepatiënten. Zij schijnen er zich rustiger, zekerder en prettiger bij te voelen en daarmee is het, net als muziek maken en luisteren, een van de methoden om het welbevinden van deze patiënten te bevorderen.

Veel minder is er echter te vinden over de effecten van een spel als patience/solitaire ter voorkoming van dementie. Websites die ingaan op het preventief bestrijden van dementie blijven hangen in algemeenheden, zoals veel bewegen, verantwoord eten, niet roken of drinken en aan geheugentraining doen. Veel statistiek komt daarbij niet aan bod en dat is niet zo vreemd, want het is vrijwel onmogelijk bij grote groepen mensen te testen of en zo ja wanneer zij gaan dementeren, en hoeveel later dat dan is dan wanneer zij de hele dag op hun stoel blijven zitten roken en drinken, veel vet, zout, suiker en wat al niet tot zich nemen en vooral niet naar muziek luisteren, kranten of boeken lezen, puzzels en spellen proberen, geen vreemde talen zitten te leren en geen sociale contacten onderhouden.
Maar impliciet kan uit de onderzoeksresultaten bij al wel dementerenden iets worden
afgeleid uit wat wellicht nuttig zou zijn ter voorkoming of minstens vertraging
van opkomende dementie.

Zoals gezegd speel ik veel patience omdat ik denk, zonder enige wetenschappelijke
onderbouwing, dat de benodigde vaardigheden een hersenactiviteit stimuleren die
gunstig werkt om dementie wat uit het hoofd te kunnen laten. Ik preciseer dat.

Enerzijds vergt het de vanzelfsprekende vaardigheid dat je de reeks kaarten van aas tot heer vooral in aflopende volgorde moet kennen. Dat is niet zo flauw als het lijkt: probeer het alfabet maar eens van z tot a snel op te zeggen; de meesten lukt dat niet vlekkeloos en snel. En in de klas liet ik leerlingen of studenten wel eens een reeks woorden alfabetisch sorteren vanaf de laatste letter, dus tijger komt voor leeuwmarmot zit daar tussenin en zeehond staat bovenaan. Steevast ontstond er in de groep grote onrust wegens gebleken onvermogen die omgekeerde reeks vlekkeloos te hanteren.

Naast de reeks kaarten moet je dan ook nog voortdurend rood van zwart onderscheiden, wellicht niet het grootste probleem, maar ook overzien welke kaart(reeks) je kunt verplaatsen, en eventueel of je een soort strategie moet toepassen bij het maken van keuzes.

Ik oefen daarbij bovendien twee verschillende vaardigheden. De eerste is dat ik het spel speel in de standaardvariant, dat wil zeggen met drie kaarten per keer omkeren en spelen op tijd. Om een aanvaardbaar puntentotaal te krijgen dien je dus vooral snel te handelen bij het toepassen van bovengenoemde vaardigheden.
Snelheid is dus de primaire sturende factor. Een fout maken of iets over het hoofd zien is op zich nog niet zo erg als het verspelen van seconden door de situatie lang te bekijken.
De andere variant heet bij solitaire Vegas.
Ook drie kaarten per keer, maar de optie tijd uitvinken. Je kunt dan maar
tweemaal de stapel keren en dan stopt het spel. In deze variant komt het erop
aan dat je absoluut geen fouten maakt. Doordat tijd nu geen factor is bij de te
behalen score, kun je alle aandacht schenken aan de precisie en het overzicht.
Nul fouten in plaats van één – altijd lastig.

Vermoedelijk vergen deze twee spelopties een wezenlijk verschillende hersenactiviteit, en beide lijken mij een gunstige invloed te hebben.
Een bijkomend effect is, los van de gekozen variant, dat ik mijn spelsucces kan relateren aan de mate waarin ik geestelijk fit ben, wakker, scherp. Soms merk ik dat ik voortdurend fouten maak of dingen over het hoofd zie. Dan moet ik eerst maar eens wat anders gaan doen om mijn hersens weer op de goede werktemperatuur te krijgen.

Ik ben benieuwd of er anderen zijn die op dit punt enige ervaring of overweging hebben; met name of er hersenmeesters zijn die hierover vanuit een meer wetenschappelijke benadering iets verstandigs kunnen zeggen.

Finale

Een finale is een eindspel dat je kunt winnen of verliezen. Scherper gezegd, om het sentiment rond finalewedstrijden bij ijshockeytoernooien te citeren: “You lose the gold, but you win the bronze“. Ik ga voor brons, want ik ben een slecht verliezer.
In november 2012 begon ik met het publiceren van mijn weblog. Inmiddels staat de teller op 343 artikelen en 377 reacties. Het is een mengeling van feiten en meningen, ernst en luim, ver- en bewondering, humor en wetenschap, ergernissen en voorliefdes.

Natuurlijk was het mijn opzet mijn bevindingen en opvattingen, luchtig, maar vaker kritisch, kenbaar te maken aan wie ze wilden lezen of niet. Over taalkunde, politiek, films (alleen de betere, niet van die bagger uit Amerika, dus alleen met name  Spaanse, Duitse en vooral Italiaanse, d.w.z. Pasolini), jeugdherinneringen, muziek, de Abdij van Beaulieu, sport, literatuur, verkeer en vervoer, Sint Sebastiaan, het leven op het Franse platteland met al het bijbehorende verbouwen in huis en op het land, een aantal necrologieën,… In die zin heeft het ook wel gefunctioneerd, denk ik.

Jammer genoeg loopt soms een project stuk of spaak, of vertraging op, maar dat is een ernstig en verwerpelijk zeugma. Sorry.

Zo ligt mijn bemoeiing met Beaulieu  (zie beaulieu-1-van-vele voor het eerste bericht uit de reeks van vijf artikelen) al ruim een jaar stil, eigenlijk alleen doordat de Amerikaanse mevrouw wier eigendom het hele domein is, al die hele tijd niets meer van zich laat horen, niet reageert op mijn vele (aangetekende) brieven en mails, en doordat de gendarmerie mij op het hart drukt dat ik zonder door haar geschreven en geauthentificeerde uitdrukkelijke toestemming het terrein niet mag betreden, laat staan er werk verrichten of spullen in veiligheid brengen. Misschien is ze wel dood, of laat ze de boel de boel. Dat anderen intussen ongehinderd naar binnen kunnen en de halve kiet leegroven, is kennelijk geen bezwaar.

Ook mijn jongste project zit in de ijskast, zo het geen diepvries wordt. Ik ben halfweg met het schrijven van een omvangrijke studie waarin ik de parallellen beschrijf tussen Pasolini’s laatste twee films. De meeste van de 28 aspecten van die overeenkomsten heb ik al af, maar ik kan niet verder zonder diepgaande medewerking van het Centro Studi-Archivio Pasolini in Bologna voor tekstmateriaal en foto’s. Na hun aanvankelijk enthousiaste reacties hoor ik opeens al een tijdje niks meer.

En tot nu toe buiten de weblog om ligt mijn taalwetenschappelijk artikel over het verschil tussen ‘geven’ en ‘nemen’, met al zijn consequenties voor het voorzetselgebruik, al circa twee jaar op de plank te verstoffen. Ondanks de hulp van de universiteiten van Leiden en Gent lukt het me nog steeds niet een paar weken achtereen ongestoord te kunnen werken aan een drastische revisie van mijn concepttekst.

Een achterliggend doel van mijn weblog was van meet af aan ook om te dienen als een steeds aangroeiend archief en als documentatiemateriaal voor eigen behoef, zeg maar als mijn testament. Niet het echte natuurlijk, want dat ligt te bestemder plekke veilig opgeslagen, samen met mijn NVVE-wilsverklaring. En mocht de natuur mij te vlug af zijn, ook goed. Aisi soit-il. Maar wel als een scala van blijken van de veelzijdigheid die kenmerkend is voor een docent Nederlands.

Ik doe bar weinig dingen zo maar, of per ongeluk. Niks geen niemendalletjes. Ik ben geen vermakelijkheidsinstelling. Veel van mijn woorden, zinnen, artikelen bevatten dubbele bodems en vereisen meervoudige lezing. Simpel voorbeeldje: mijn beeldmerk (niet: logo, want een logo bevat de bedrijfsnaam; ‘logoV‘ betekent ‘woord’) dat hier bovenaan staat afgebeeld, en tevens de vaste achtergrond van al mijn artikelen vormt en van mijn visitekaartje, kun je van twee kanten bekijken: kantel je je hoofd een klein beetje naar links, dan heb je de horizontale Franse tricolore blauw-wit-rood; kantel je je hoofd meer naar rechts, dan staat er de verticale Nederlandse driekleur rood-wit-blauw. Maar nog steeds weet niemand waar ik het concept vandaan heb. Het is uit het Parijse Musée d’Orsay, en daar is lang aan gewerkt.

Vasthoudend ben ik wel, zo nodig met het geduld van een katachtig roofdier dat op zijn prooi loert: ik ben weinig toeschietelijk als het gaat om irritante taalfouten, of als ik mij erger aan de manier waarop wij allen door slinkse, infantiele reclame en asocial media worden besodemieterd en uitgebuit, of als ik dreig te worden meegezogen in modieuze, soms hufterige hypes waar velen als kippen zonder kop achteraan hollen, zoals bijvoorbeeld het wurgende en mensonwaardige neo-puritanisme.

Ook blijf ik mij met kracht verzetten tegen kwebbelboxen als whatsapp en twitter. Als je al meent iets de wereld kond te moeten doen, denk dan eerst eens rustig na over een passende en gepaste inhoud en over een daarbij behorende passende en gepaste taalvorm in hele, correcte, Nederlandse zinnen. Dus zonder kretologie en luchtbellen en beweringen waarvan je zelf de waarheid en werkelijkheid niet onomstotelijk kunt aantonen. Daarmee voorkom je oeverloos gezwets en zweefgezwatel en taalverloedering en vertrossing van ons denken. Veel berichten winnen aan kracht en informatieve waarde als je er eerst eens een nachtje over hebt geslapen. Soms wel twee.

En ik ben niet, in ieder geval niet meer, in de race om ongetwijfeld met goede bedoelingen verstrekte adviezen te aanhoren, al dan niet van medische zijde, die mij, voor mijn gezondheid en onbezorgde oude dag (vertel dat het ABP maar), achter de geraniums willen opbergen, mij van de genietingen des levens te laten beroven en mij op een dieet van worteltjes en sla als een konijn te laten vegeteren, mij 2x daags door de ADMR-dames op staatskosten te laten wekken, douchen, aankleden, die de vloer voor mij aanvegen, de kat te eten geven, wekelijks de vuilnisbak aan de stoeprand zetten en de 18 bellen als ik dat zelf niet meer kan of hoef. Evenmin, in ieder geval niet meer, om als een soort horecabedrijf jan en alleman hier gastvrij te onthalen die ‘toevallig’ en route toch net in de buurt is en zich ongevraagd een gratis diner, overnachting en ontbijt laat welgevallen. Ik ben geen sociale instelling. Net als met eten ben ik kieskeurig in mijn uitnodigingen en er zijn er genoeg die ik liefheb, met een sociale instelling.
Anderen kunnen terecht bij Au Lion d’Or = Au lit on dort of bij Het Hijgende Hert.

Waar ik mij verder mateloos aan erger of van walg:

 • honden;
 • bekrompen dorps- en boerenmentaliteit;
 • schurkenstaten als de USA en Israel en nog zo’n paar;
 • vis en kip (“geen veren en geen schubben“);
 • een automobiel van Japanse makelij (geldt voor mijn hele familie; zie het begin van mijn automobielshow);
 • ja zeggen en nee doen;
 • injecties;
 • de vernietiging van de PSP;
 • inhalende vrachtauto’s en caravans en sommiger mensen rijgedrag (niet uitsluitend vrouwen en bejaarden);
 • mensen die medelijden hebben met mensen die anders denken.

En valt er misschien dan ook nog wat positiefs te melden? Wel zeker:

 • van al mijn gezondheids-/ouderdomskwalen zijn er inmiddels enkele afdoende gerepareerd, andere onder controle en een paar nog te bevechten;
 • in 2019 zijn er in huis enorme stappen gezet met uiterlijk, comfort, isolatie en verwarming;
 • ook in 2019 belooft er een goede oogst aan te komen, kruiden, groenten, aardappelen, alleen wat minder fruit, schijnt het;
 • het aantal goede contacten dat ik heb en weet te onderhouden, met sommigen al meer dan 60 jaar lang, is uitermate bemoedigend;
 • dankzij mijn voortreffelijke camera heb ik hier in de buurt tussen 2017 en 2019 de schoonheid van het verval (“La beauté du délabrement“) in een fotoreeks kunnen vastleggen; gebouwen, landschappen, vervoer…; omdat het mp4-bestand van 8½ minuut te groot is, ± 265 Mb, heb ik het op youtube gezet. Bekijk het HIER, maar alleen op een groot scherm; op zo’n lullig minuscuul telefoonschermpje blijft er noch van de schoonheid, noch van het verval weinig over, en evenmin van de Vexations van Erik Satie die ik eronder heb gezet –  zonde van al het werk dat ik erin heb gestoken;
 • elke dag leer ik weer wat bij.

Voor de goede orde: reacties op dit artikel stel ik niet op prijs. Gelezen of ongelezen bereiken ze linea recta hun finale bestemming in het ronde archief. Ze worden hoe dan ook niet gepubliceerd.

Ik heb gezegd. Ik ga voor brons.