Collector’s Items

Sinds mei 2016 prijken er op Nederlands pakjes sigaretten en tabak afschrikwekkende foto’s om rokers op andere gedachten te brengen. Wereldwijd doen andere landen dat ook.
Prompt komt de discussie op gang wat de effecten van dergelijke afbeeldingen zijn.
En zoals gebruikelijk lopen de meningen fors uiteen. Dat gesteggel begint al met de afgebeelde personen, zoals over geclaimde niet-rokers die voor de foto ook geen toestemming hebben gegeven. 
Dat moet ik dan weer in De Telegraaf lezen.
(Afbeelding hiernaast van Joost Swarte.)

Anderen zien in die afbeeldingen een inspiratiebron voor grappige parodieën, zoals te lezen op http://nudgers.nl/rookcampagnes/.

In Luxemburg, waar ik om budgetaire redenen bij voorkeur mijn diesel, alcohol en rookgerief koop, bieden ze een gratis telefoonnummer aan om van het roken af te komen en verwijzen ze naar www.tabac-stop.lu. En zo kwam ik op de HIER te aanschouwen catalogus van afbeeldingen, in overeenstemming met het EU-directive/2014/EU . Daar gebeurt nou precies wat ik al vreesde en wat ik hier eventjes fijntjes uit de doeken wilde doen.

Voor ik weer een pot tabak koop, bekijk ik op het pompstation welke plaatjes ze in de aanbieding hebben op de potten van het merk van mijn keuze. Ik neem dan de meest fraaie, of zinnenprikkelende, of sympathieke.

De indruk wordt al licht gewekt dat we hier hebben te maken met gemanipuleerde, of dan toch zeker geënsceneerde afbeeldingen. Bijvoorbeeld, op zekeren dag overviel mij de ingeving dat sommige van die plaatjes verdacht veel lijken op beelden die ik al eerder eens had gezien, maar dan in geheel andere contexten.
Zo is bijgaande afbeelding links voor mij een variatie op Le radeau de la Méduse van Théodore Géricault, links onder op het schilderij, dat ik hier even voor de parallellie heb gespiegeld. Ik geef toe: er zijn verschillen. Zijn kledij is ietsje aangepast om ook in meer preutse landen te mogen worden gebruikt, maar het gekke is dat hij op de pot tabak een veel geiler stuk is dan op het schilderij, waar hij, met alleen sokjes aan, uitsluitend onmacht uitstraalt. Verder is de wanhopige/troostende personage rechts vervangen door zijn moeder (of is het zijn vriendin? Ieder zijn smaak). Zij probeert de jongen met haar knie te reanimeren, maar ik vermoed dat dat zo niet werkt. De man op het schilderij probeert tenminste nog de stervende binnenboord te houden.
Mij resten drie interpretatiemogelijkheden:

 • Hij is onwel geworden en op de grond neergezegen; zij bekommert zich meer om haar eigen verdriet dan dat zij professionele hulp mobiliseert.
 • Hij heeft te veel gezopen en is met geen stok meer overeind te krijgen, wat zij ook probeert.
 • Hij is net met moeite klaargekomen en zij wil nog een keer.

Een nog treffender déjà vu vind ik het slangenmeisje. Hoe langer ik naar haar keek, hoe vaker ik wist dat ik haar al eens eerder had gezien. En opeens wist ik het: Het meisje met de parel van Johannes Vermeer (±1665). Jammer dat ze haar lippen op elkaar houdt, maar voor de rest is de gelijkenis frappant. Die ogen. Die uitdrukking. Die lichtinval. Die hoofdbedekking (‘kopvod’, zou Wilders zeggen).
Zou de Commissie die zich met de selectie bezighoudt allerhande musea zijn afgestruind om kunstproducties te misbruiken voor hun reclamecampagne? Die is om diverse redenen toch al zo hypocriet als wat:

 • De overheden die tot dergelijke waarschuwingsafbeeldingen hebben besloten, laten geen kans onbenut het profijt van de tabaksaccijns ervan te genieten in plaats van dodelijke consumptieartikelen gewoonweg te verbieden.
 • De tabaksfabrikanten kiezen eieren voor hun geld: dit soort afbeeldingen hebben commerciële aantrekkingskracht, zoals we die kennen van ramptoerisme. Ook voor hen geldt: een plaatje verkoopt beter dan een praatje.
 • In weerwil van wat de Europese Commissie en diverse gezondheidsraden bepleiten, lijkt het erop dat fabrikanten van filtersigaretten en filterhulzen doorgaan met het omzeilen van testresultaten door minuscule gaatjes in de filters te prikken, waardoor de opgegeven testwaarden van teer/nicotine gunstiger uitpakken dan in werkelijkheid het geval is. Net als wat Volkswagen en vele andere automakers doen: sjoemelen met de tests.

Vroeger spaarden we postzegels, sigarenbandjes, kroondoppen, munten, en in Frankrijk nu nog steeds champagnecapsules.
Intussen, bij het zien van zo veel tabaksplaatjes kan ik maar één ding adviseren: Spaar Ze Allemaal!

 

 

 

Tramlijn 8

 

Een apart artikel over de verdwenen GTA-tramlijn 8 dient ter documentatie van begin oktober gepubliceerde drie berichten naar aanleiding van de film Shoah.
Dat lijkt een enorme zijsprong, vandaar ook een apart artikel, maar het verband tussen de twee onderwerpen zal allengs duidelijk worden.
Eerst maar even lijn 8 weer op de rails zetten.

Wie het uitvoerig overzicht op amsterdamsetrams.nl raadpleegt, zal constateren dat tramlijn 8 sinds 1905 reed van de Weesperzijde via de Nieuwmarkt naar het Centraal Station. Na ettelijke trajectwijzigingen, met name het begin-/eindpunt in Nieuw-Zuid, werd de lijn in juli 1942 opgeheven. Dat had alles met de Duitse bezetting te maken, en wel door twee verschillende oorzaken.

Lijn 8 staat in veler geheugen bekend als de Jodentram. Dat idee berust voornamelijk op de route van die lijn die via het huidige Victorieplein, het Jonas Daniël Meijerplein en de Nieuwmarkt voerde, vanouds de Joodse Buurt van Amsterdam, waardoor de tram, behalve op zaterdag, door veel Joden werd gebruikt. Maar vanaf eind juni 1942 mochten Joden niet meer vrij reizen per tram in Amsterdam, en dus nam het passagiersaanbod sterk af. Dat was het eerste argument voor de Gemeentetram Amsterdam de lijn maar op te heffen.

Het tweede argument was het personeelstekort van de GTA (de naam GVB stamt uit 1943, op last van de bezetter na gedwongen fusie met de Gemeenteveren). Doordat Joodse werknemers verdwenen, maar er ook te weinig niet-Joodse werknemers meer beschikbaar waren vanwege Arbeitseinsatz, deportatie, ziekte of onderduiken, moest de directie halsbrekende toeren uithalen om een enigermate acceptabel functionerend tramlijnennet in stand te houden. Onder andere de niet langer rendabele lijn 8 werd daarvan het slachtoffer.

Er is nog een reden waarom in de beeldvorming lijn 8 wordt gekoppeld aan WO-II: het zou de lijn zijn van de Jodendeportaties naar het Centraal Station (of Muiderpoortstation). Dit feit lijkt te kunnen worden ontkracht; zie daarvoor o.a. het artikel op hart.amsterdam.
De Jodendeportaties begonnen grootscheeps net nadat lijn 8 was opgeheven; wat bleef, was de route van lijn 8 die voor die deportaties werd gebruikt, maar dan door andere lijnen, zoals lijn 7 op bovenstaande foto. Deze foto, even tussen haakjes, is opmerkelijk doordat het een rit overdag betreft, terwijl doorgaans de deportatieritten ’s nachts werden gemaakt om niet te veel reuring te creëren. De foto uit april 1943 is gemaakt door Karel Bönnekamp, waaraan De Volkskrant op 13 oktober 2011 een artikel wijdde onder de kop Ongemakkelijke vragen. Terloops kan ik eraan toevoegen dat bijwagen 721 (nog net achterop te zien) nu nog steeds tot de collectie behoort van de Elektrische Museumtarmlijn Amsterdam (EMA). Een memorabel object dus.
Ik constateer dat het meest uitgebreide standaardwerk over de Amsterdamse tram, Een eeuw elektrische exploitatie van de tram in Amsterdam uit 2000 van wijlen H.J.A. Duparc, niet of nauwelijks stilstaat bij de schrijnende, feitelijke of vermeende, geschiedenis van tramlijn 8.
Toch blijft er iets iconisch, liever gezegd: onheilspellends kleven aan deze foto van lijn 8 op het Stationsplein, geen deportatierit dus, maar een ‘gewone’ dienstrit, genomen in de eerste helft van 1942.

Al met al bleef lijn 8 besmet, met als gevolg dat het GVB besloot dat lijnnummer nooit meer aan een tramlijn te koppelen, zoals in de Kuip tussen de vakken RR en TT op de tweede ring vak SS doelbewust ontbreekt, en Nederlandse nummerborden ook nooit de lettercombinaties SA, SD of SS vertonen. Vandaar ook de commotie toen er plots in augustus 2012 opeens een tram (buiten dienst) door Amsterdam reed met lijnnummer 8. Zie de betreffende artikelen op nu.nl en trouw.nl.
Opmerkelijk ook dat op Flickr een foto circuleert van de enkelgelede museumtram met wagennummer 586 die door de stad reed, eveneens met lijnnummer 8 en op het koersbord: Amstelstation. Navraag bij de EMA leverde op dat men daar die foto niet kent, maar dat ofwel de bestuurder, of wel degene die het tramstel heeft gehuurd min of meer vrij is in de keuze van lijnnummer en eindstation. Het is ook niet juist, zoals wel wordt beweerd, dat lijnnummer 8 van alle lijnfilmkasten in Amsterdam is gehaald, wel van een aantal. Dit tramstel kon daardoor worden opgetuigd als lijn 8 met als eindbestemming Amstelstation. Maar dat is en blijft een anachronisme. Weliswaar was tramlijn 8, opgeheven in 1942, later in de ban gedaan door het GVB, maar wel ging er een buslijn 8, de voormalige buslijn D, tussen 1967 en 1990 rijden van het Amstelstation naar Buitenveldert. Ik heb daarvan zelf nog vaak gebruik gemaakt als ik vanuit Brabant per trein naar mijn ouders in Buitenveldert ging, zonder me toen ooit te realiseren welk een verhaal er achter lijn 8 schuilging.
__________________________________________________
Volgende berichten:
Mauthausen
De zijkant van Shoah (1 van 2)
De zijkant van Shoah (2 van 2)

 

Apetrots en keileuk

Ik ben hondsdol op taalkundige verzamelingen. Zo begon ik ooit aan een verzameling van vastevoorzetselverbindingen, denkend dat het er “vast wel duizend” zouden worden. Na jaren stond de teller op bijna vierduizend. Geen taal ter wereld doet dat het Nederlands na.

Misschien geldt iets dergelijks voor bijvoeglijke naamwoorden/bijwoorden die uit twee leden bestaan en waarvan het eerste lid de betekenis heeft “heel erg“, zoals in apetrots en keileuk: heel erg trots/leuk. In het Nederlands kan dat, net als in het Duits (heilfroh, sturzbetrunken, stinklangweilig, en met tegenzin de regel uit het Nazilied: Blut muß fließen knüppelhageldick, …), doordat onze woordvormingregels dat toelaten, anders dan bijvoorbeeld in het Frans of Italiaans. Maar de vierduizend zal de reeks bij lange na niet halen, schat ik.

Ik trapte op 2 september 2018 maar even af met een voorlopige reeks van 80 stuks verschillende versterkingswoorden, op één zondag in de auto bij elkaar bedacht, en vroeg lezers de lijst aan te vullen. Tot 26 maart 2020 had ik er nog eens 136 nieuwe aan kunnen toevoegen en weer vijf moeten verwijderen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden (honkvast, moederziel, plompverloren, polyinterpretabel en steevast), zodat er 211 resteerden. Lees hieronder en bij de reacties de motivatie voor dat schrappen van die woorden.
Na het samenvoegen op 11 april 2020 van deze lijst met die uit Opperlans! van Battus (Querido 2002, ISBN 9789021454337) nam het aantal met 41 toe, waardoor er nu, na ook het toevoegen van sterhelder, parelwit, nachtzwart en baggervet, een verzameling van 257 versterkende voorvoegsels is ontstaan. Zie ook het verslag van die samenvoeging.

Spelregels: het moet gaan om tweeledige samenstellingen die in hun geheel bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden zijn, dus geen zelfstandige naamwoorden als het eigeel of het droomdebuut. Verder moet het eerste lid duidelijk een graadaanduidende, versterkende werking hebben; eigeel en mariablauw als bijvoeglijke naamwoorden/bijwoorden hebben dat niet, net zomin als hondsdolvlaamsgezind, bloedstollend, hemelsbreed, kamerbreedkopsterk, zinneprikkelend of kankerverwekkend. Die voorwoorden geven een specificatie of een soort lijdend voorwerp of zoiets, maar geen versterking. Probeer maar het eerste lid te vervangen door “heel erg” of “helemaal“; als dat lukt, dan zit je goed. Ook als je de samenstelling X-Y kunt vervangen door “zo Y als X“, “zo zoet als honing“, “heel erg zoet“, lijkt het een voltreffer te zijn.
Om die reden heb ik de verzameling woorden die eindigen op -loos niet opgenomen, zoals bodemloos, eindeloos, mateloos, oeverloos, radeloos, tomeloos en zielloos. Bij die woorden kun je niet parafraseren met “heel erg loos“. Integendeel. Loos heeft hier de betekenis ‘zonder‘, zodat in feite het omgekeerde het geval is: deze woorden laten zich parafraseren als “zonder bodem/einde/maat/oever/raad/toom/ziel“, en horen dus niet in de reeks thuis, want het eerste lid is geen versterkend deel, maar het hoofddeel.
Soms is er twijfel mogelijk: zo vind ik ruimhartig en breedvoerig niet passen in de reeks, want de parafrases “heel erg hartig” en “heel erg voerig” lijken mij incorrect. Sneeuwwit en snotverkouden zijn eigenlijk ook twijfelgevallen; duiden ze een soort aan of een versterking? Grootmoedig heb ik wel in de lijst opgenomen, al betekent moedig doorgaans iets anders.
Een van de respondenten wees mij op het feit dat poly-, als in polyinterpretabel, geen versterkend eerste deel is, maar een hoeveelheid aanduidt. Dat geldt dan ook voor woorden als meervoudig, multifunctioneel, veelzijdig e.d. Daar is het niet de betekenis “heel erg“/”helemaal“, maar de betekenis “heel erg veel“, waarmee het geen gradatie aanduidt, maar een kwantiteit. Om die reden heb ik ook polyinterpretabel uit de lijst geschrapt.
Een ander twijfel- of randgeval is roodgloeiend. In Hoogoventermen kun je rood als een specificatie van gloeiend lezen, maar als de telefoon roodgloeiend staat, gaat dat niet op. Denk ook aan witheet met zijn figuurlijke lezing, waarin wit wel degelijk een versterkend deel is.
En wat te denken van dagdagelijks? Betekent dat echt “heel erg dagelijks; alledaags, gewoontjes“? Ik heb het vooralsnog maar niet opgenomen.

Let wel, het gaat hier alleen om de versterkende woorddelen, dus om woorden waarvan het eerste, versterkende lid niet al in de lijst voorkomt, bijvoorbeeld: superstaat al in de lijst, dus supermooi, supersnel, superintelligent &c insturen heeft geen zin, want supergaaf staat er al.

 1. aalglad
 2. aardedonker
 3. aartslui
 4. almachtig *)
 5. apetrots
 6. appelweek
 7. asgrauw
 8. baggervet
 9. barslecht
 10. barstensvol
 11. beeldschoon
 12. beendroog
 13. bekaf
 14. beresterk
 15. berstensvol
 16. bikkelhard
 17. bitterkoud
 18. bladstil
 19. blafheet
 20. blakstil
 21. bliksemsnel
 22. bloedserieus
 23. bokkoud
 24. bom(metje)vol
 25. boomlang
 26. boordevol
 27. borendevol
 28. boterzacht
 29. brandschoon
 30. bremzout
 31. brilfokkingjant **)
 32. broodnodig
 33. dagenlang
 34. dieptriest
 35. dikverdiend
 36. doldriest
 37. donszacht
 38. doodsbang
 39. doodziek
 40. doornat
 41. drijfnat
 42. druipnat
 43. duifgrijs
 44. duimendik
 45. eeuwenlang
 46. eivol
 47. ellenlang
 48. extreemrechts
 49. ezelsdom
 50. felbegeerd
 51. fliederdun
 52. flinterdun
 53. fluweelzacht
 54. foeilelijk
 55. fonkelnieuw
 56. gifgroen
 57. gigagroot
 58. gitzwart
 59. glashelder
 60. gloednieuw
 61. gloeiendheet
 62. godsonmogelijk
 63. gortdroog
 64. goudeerlijk
 65. graatmager
 66. grootmoedig
 67. haarfijn
 68. hagelblank
 69. helverlicht
 70. hemelhoog
 71. hemelsmooi
 72. hondsmoe
 73. honingzoet
 74. hoogbejaard
 75. hoogstwaarschijnlijk
 76. hoorndol
 77. huize(n)hoog
 78. hyperintelligent
 79. ijskoud
 80. ijzersterk
 81. inktzwart
 82. intriest
 83. kaarsrecht
 84. kakelvers
 85. kanondoof
 86. kanonnenzat
 87. katjelam
 88. keileuk
 89. kerngezond
 90. kersvers
 91. kiezelhard
 92. kikkergroen
 93. kipfit
 94. klaarwakker
 95. kleddernat
 96. klemvast
 97. kletsnat
 98. klinkklaar
 99. knakeduur
 100. knalrood
 101. knaphandig
 102. kneite(r)hard
 103. knettergek
 104. knoepduur
 105. knoerthard
 106. knotsgek
 107. koekerond
 108. koekwarm
 109. kogelrond
 110. kokendheet
 111. kotsmisselijk
 112. kraakhelder
 113. krijtwit
 114. kristalhelder
 115. kurkdroog
 116. kwarteldoof
 117. ladderzat
 118. lammerzacht
 119. lelieblank
 120. lentefris
 121. leplazarus
 122. levensecht
 123. lijkbleek
 124. lijnrecht
 125. loeihard
 126. loepzuiver
 127. loodzwaar
 128. megagroot
 129. melkwit
 130. messcherp
 131. metershoog
 132. mierzoet
 133. mijlenver
 134. moddervet
 135. mokerhard
 136. mollenvellig
 137. morsdood
 138. mud(je)vol
 139. muisstil
 140. muurvast
 141. naaldscherp
 142. nachtzwart
 143. nagelvast
 144. nokvol
 145. oersaai
 146. okselfris
 147. oliedom
 148. oppermachtig
 149. ovenvers
 150. overheerlijk
 151. paardenzat
 152. paasbest
 153. paddenmoedernaakt
 154. panklaar ***)
 155. papierdun
 156. parelwit
 157. pauwmooi
 158. peperduur
 159. piekfijn
 160. piemelnaakt
 161. piepklein
 162. piernaakt
 163. pijlsnel
 164. pik(ke)donker
 165. pimpelpaars
 166. pislink
 167. poedelnaakt
 168. poep(ie)link
 169. poeslief
 170. pokkensaai
 171. pompaf
 172. potdicht
 173. prinsheerlijk
 174. proppensvol
 175. propvol
 176. pufheet
 177. puikbest
 178. puntgaaf
 179. ragfijn
 180. rasecht
 181. ravenzwart
 182. razendsnel
 183. retegoed
 184. reuzeblij
 185. roetzwart
 186. roodgloeiend
 187. roomblank
 188. rotsvast
 189. schathemeltjerijk
 190. schatrijk
 191. schijtnerveus
 192. smoorverliefd
 193. sneeuwwit
 194. snikheet
 195. snipverkouden
 196. snoeihard
 197. snorziek
 198. snotverkouden
 199. spekglad
 200. spiegelglad
 201. spierwit
 202. spijkerhard
 203. spiksplinternieuw
 204. spinnijdig
 205. spotgoedkoop
 206. splinternieuw
 207. sprietmager
 208. springlevend
 209. spuugzat
 210. staalblauw
 211. stampensvol
 212. stampvol
 213. stapelgek
 214. starnakelzat
 215. steenrijk
 216. stekeblind
 217. sterhelder
 218. stervenskoud
 219. stiervervelend
 220. stijfbevroren
 221. stikdonker
 222. stinkrijk
 223. stokstijf
 224. stomverbaasd
 225. straalbezopen
 226. straatarm
 227. strakblauw
 228. strontziek
 229. supergaaf
 230. tintelfris
 231. tjokvol
 232. tjopvol
 233. toeterzat
 234. ton(ne)rond
 235. topfit
 236. torenhoog
 237. torrezat
 238. ultramodern
 239. vederlicht
 240. vliegensvlug
 241. vliesdun
 242. vlijmscherp
 243. vlinderlicht
 244. vogelvrij
 245. volvet
 246. vuistdik
 247. vuurrood
 248. wagenwijd
 249. watervlug
 250. wijdverbreid
 251. wildvreemd
 252. witheet
 253. wonderschoon
 254. zeiknat
 255. zielsgelukkig
 256. zijdezacht
 257. zonneklaar

Ik wacht verdere reacties af.
_______________________________
*) Tot de groep woorden beginnend met het versterkingsdeel al- behoort ook een grote reeks Frans-Vlaamse woorden als albachten, albuuten. alzeeker; ze zijn te vinden op p.17-18 van het digitale Frans-Vlaamse woordenboek dat HIER online is te raadplegen.
**) brilfokkingjant is een vreemde eend in de bijt, met dank aan Paulien Cornelisse.
Ik neem aan dat het een samenstelling is van briljant en het versterkingsdeel fokking.
Daarmee is het het enige woord in de lijst waarbij het versterkende element niet vooraan het woord staat, maar tussenin is ingelast.
***) Zie voor een discussie over panklaar hier onderaan bij de reactie van 9 december 2019.