Collector’s Items

Sinds mei 2016 prijken er op Nederlands pakjes sigaretten en tabak afschrikwekkende foto’s om rokers op andere gedachten te brengen. Wereldwijd doen andere landen dat ook.
Prompt komt de discussie op gang wat de effecten van dergelijke afbeeldingen zijn.
En zoals gebruikelijk lopen de meningen fors uiteen. Dat gesteggel begint al met de afgebeelde personen, zoals over geclaimde niet-rokers die voor de foto ook geen toestemming hebben gegeven. 
Dat moet ik dan weer in De Telegraaf lezen.
(Afbeelding hiernaast van Joost Swarte.)

Anderen zien in die afbeeldingen een inspiratiebron voor grappige parodieën, zoals te lezen op http://nudgers.nl/rookcampagnes/.

In Luxemburg, waar ik om budgetaire redenen bij voorkeur mijn diesel, alcohol en rookgerief koop, bieden ze een gratis telefoonnummer aan om van het roken af te komen en verwijzen ze naar www.tabac-stop.lu. En zo kwam ik op de HIER te aanschouwen catalogus van afbeeldingen, in overeenstemming met het EU-directive/2014/EU . Daar gebeurt nou precies wat ik al vreesde en wat ik hier eventjes fijntjes uit de doeken wilde doen.

Voor ik weer een pot tabak koop, bekijk ik op het pompstation welke plaatjes ze in de aanbieding hebben op de potten van het merk van mijn keuze. Ik neem dan de meest fraaie, of zinnenprikkelende, of sympathieke.

De indruk wordt al licht gewekt dat we hier hebben te maken met gemanipuleerde, of dan toch zeker geënsceneerde afbeeldingen. Bijvoorbeeld, op zekeren dag overviel mij de ingeving dat sommige van die plaatjes verdacht veel lijken op beelden die ik al eerder eens had gezien, maar dan in geheel andere contexten.
Zo is bijgaande afbeelding links voor mij een variatie op Le radeau de la Méduse van Théodore Géricault, links onder op het schilderij, dat ik hier even voor de parallellie heb gespiegeld. Ik geef toe: er zijn verschillen. Zijn kledij is ietsje aangepast om ook in meer preutse landen te mogen worden gebruikt, maar het gekke is dat hij op de pot tabak een veel geiler stuk is dan op het schilderij, waar hij, met alleen sokjes aan, uitsluitend onmacht uitstraalt. Verder is de wanhopige/troostende personage rechts vervangen door zijn moeder (of is het zijn vriendin? Ieder zijn smaak). Zij probeert de jongen met haar knie te reanimeren, maar ik vermoed dat dat zo niet werkt. De man op het schilderij probeert tenminste nog de stervende binnenboord te houden.
Mij resten drie interpretatiemogelijkheden:

 • Hij is onwel geworden en op de grond neergezegen; zij bekommert zich meer om haar eigen verdriet dan dat zij professionele hulp mobiliseert.
 • Hij heeft te veel gezopen en is met geen stok meer overeind te krijgen, wat zij ook probeert.
 • Hij is net met moeite klaargekomen en zij wil nog een keer.

Een nog treffender déjà vu vind ik het slangenmeisje. Hoe langer ik naar haar keek, hoe vaker ik wist dat ik haar al eens eerder had gezien. En opeens wist ik het: Het meisje met de parel van Johannes Vermeer (±1665). Jammer dat ze haar lippen op elkaar houdt, maar voor de rest is de gelijkenis frappant. Die ogen. Die uitdrukking. Die lichtinval. Die hoofdbedekking (‘kopvod’, zou Wilders zeggen).
Zou de Commissie die zich met de selectie bezighoudt allerhande musea zijn afgestruind om kunstproducties te misbruiken voor hun reclamecampagne? Die is om diverse redenen toch al zo hypocriet als wat:

 • De overheden die tot dergelijke waarschuwingsafbeeldingen hebben besloten, laten geen kans onbenut het profijt van de tabaksaccijns ervan te genieten in plaats van dodelijke consumptieartikelen gewoonweg te verbieden.
 • De tabaksfabrikanten kiezen eieren voor hun geld: dit soort afbeeldingen hebben commerciële aantrekkingskracht, zoals we die kennen van ramptoerisme. Ook voor hen geldt: een plaatje verkoopt beter dan een praatje.
 • In weerwil van wat de Europese Commissie en diverse gezondheidsraden bepleiten, lijkt het erop dat fabrikanten van filtersigaretten en filterhulzen doorgaan met het omzeilen van testresultaten door minuscule gaatjes in de filters te prikken, waardoor de opgegeven testwaarden van teer/nicotine gunstiger uitpakken dan in werkelijkheid het geval is. Net als wat Volkswagen en vele andere automakers doen: sjoemelen met de tests.

Vroeger spaarden we postzegels, sigarenbandjes, kroondoppen, munten, en in Frankrijk nu nog steeds champagnecapsules.
Intussen, bij het zien van zo veel tabaksplaatjes kan ik maar één ding adviseren: Spaar Ze Allemaal!

 

 

 

Tramlijn 8

 

Een apart artikel over de verdwenen GTA-tramlijn 8 dient ter documentatie van begin oktober gepubliceerde drie berichten naar aanleiding van de film Shoah.
Dat lijkt een enorme zijsprong, vandaar ook een apart artikel, maar het verband tussen de twee onderwerpen zal allengs duidelijk worden.
Eerst maar even lijn 8 weer op de rails zetten.

Wie het uitvoerig overzicht op amsterdamsetrams.nl raadpleegt, zal constateren dat tramlijn 8 sinds 1905 reed van de Weesperzijde via de Nieuwmarkt naar het Centraal Station. Na ettelijke trajectwijzigingen, met name het begin-/eindpunt in Nieuw-Zuid, werd de lijn in juli 1942 opgeheven. Dat had alles met de Duitse bezetting te maken, en wel door twee verschillende oorzaken.

Lijn 8 staat in veler geheugen bekend als de Jodentram. Dat idee berust voornamelijk op de route van die lijn die via het huidige Victorieplein, het Jonas Daniël Meijerplein en de Nieuwmarkt voerde, vanouds de Joodse Buurt van Amsterdam, waardoor de tram, behalve op zaterdag, door veel Joden werd gebruikt. Maar vanaf eind juni 1942 mochten Joden niet meer vrij reizen per tram in Amsterdam, en dus nam het passagiersaanbod sterk af. Dat was het eerste argument voor de Gemeentetram Amsterdam de lijn maar op te heffen.

Het tweede argument was het personeelstekort van de GTA (de naam GVB stamt uit 1943, op last van de bezetter na gedwongen fusie met de Gemeenteveren). Doordat Joodse werknemers verdwenen, maar er ook te weinig niet-Joodse werknemers meer beschikbaar waren vanwege Arbeitseinsatz, deportatie, ziekte of onderduiken, moest de directie halsbrekende toeren uithalen om een enigermate acceptabel functionerend tramlijnennet in stand te houden. Onder andere de niet langer rendabele lijn 8 werd daarvan het slachtoffer.

Er is nog een reden waarom in de beeldvorming lijn 8 wordt gekoppeld aan WO-II: het zou de lijn zijn van de Jodendeportaties naar het Centraal Station (of Muiderpoortstation). Dit feit lijkt te kunnen worden ontkracht; zie daarvoor o.a. het artikel op hart.amsterdam.
De Jodendeportaties begonnen grootscheeps net nadat lijn 8 was opgeheven; wat bleef, was de route van lijn 8 die voor die deportaties werd gebruikt, maar dan door andere lijnen, zoals lijn 7 op bovenstaande foto. Deze foto, even tussen haakjes, is opmerkelijk doordat het een rit overdag betreft, terwijl doorgaans de deportatieritten ’s nachts werden gemaakt om niet te veel reuring te creëren. De foto uit april 1943 is gemaakt door Karel Bönnekamp, waaraan De Volkskrant op 13 oktober 2011 een artikel wijdde onder de kop Ongemakkelijke vragen. Terloops kan ik eraan toevoegen dat bijwagen 721 (nog net achterop te zien) nu nog steeds tot de collectie behoort van de Elektrische Museumtarmlijn Amsterdam (EMA). Een memorabel object dus.
Ik constateer dat het meest uitgebreide standaardwerk over de Amsterdamse tram, Een eeuw elektrische exploitatie van de tram in Amsterdam uit 2000 van wijlen H.J.A. Duparc, niet of nauwelijks stilstaat bij de schrijnende, feitelijke of vermeende, geschiedenis van tramlijn 8.
Toch blijft er iets iconisch, liever gezegd: onheilspellends kleven aan deze foto van lijn 8 op het Stationsplein, geen deportatierit dus, maar een ‘gewone’ dienstrit, genomen in de eerste helft van 1942.

Al met al bleef lijn 8 besmet, met als gevolg dat het GVB besloot dat lijnnummer nooit meer aan een tramlijn te koppelen, zoals in de Kuip tussen de vakken RR en TT op de tweede ring vak SS doelbewust ontbreekt, en Nederlandse nummerborden ook nooit de lettercombinaties SA, SD of SS vertonen. Vandaar ook de commotie toen er plots in augustus 2012 opeens een tram (buiten dienst) door Amsterdam reed met lijnnummer 8. Zie de betreffende artikelen op nu.nl en trouw.nl.
Opmerkelijk ook dat op Flickr een foto circuleert van de enkelgelede museumtram met wagennummer 586 die door de stad reed, eveneens met lijnnummer 8 en op het koersbord: Amstelstation. Navraag bij de EMA leverde op dat men daar die foto niet kent, maar dat ofwel de bestuurder, of wel degene die het tramstel heeft gehuurd min of meer vrij is in de keuze van lijnnummer en eindstation. Het is ook niet juist, zoals wel wordt beweerd, dat lijnnummer 8 van alle lijnfilmkasten in Amsterdam is gehaald, wel van een aantal. Dit tramstel kon daardoor worden opgetuigd als lijn 8 met als eindbestemming Amstelstation. Maar dat is en blijft een anachronisme. Weliswaar was tramlijn 8, opgeheven in 1942, later in de ban gedaan door het GVB, maar wel ging er een buslijn 8, de voormalige buslijn D, tussen 1967 en 1990 rijden van het Amstelstation naar Buitenveldert. Ik heb daarvan zelf nog vaak gebruik gemaakt als ik vanuit Brabant per trein naar mijn ouders in Buitenveldert ging, zonder me toen ooit te realiseren welk een verhaal er achter lijn 8 schuilging.
__________________________________________________
Volgende berichten:
Mauthausen
De zijkant van Shoah (1 van 2)
De zijkant van Shoah (2 van 2)

 

Apetrots en keileuk

Ik ben hondsdol op taalkundige verzamelingen. Zo begon ik ooit aan een verzameling van vastevoorzetselverbindingen, denkend dat het er “vast wel duizend” zouden worden. Na jaren stond de teller op bijna vierduizend. Geen taal ter wereld doet dat het Nederlands na.

Misschien geldt iets dergelijks voor bijvoeglijke naamwoorden/bijwoorden die uit twee leden bestaan en waarvan het eerste lid de betekenis heeft “heel erg“, zoals in apetrots en keileuk: heel erg trots/leuk. In het Nederlands kan dat, net als in het Duits (heilfroh, sturzbetrunken, stinklangweilig, en met tegenzin de regel uit het Nazilied: Blut muß fließen knüppelhageldick, …), doordat onze woordvormingregels dat toelaten, anders dan bijvoorbeeld in het Frans of Italiaans. Maar de vierduizend zal de reeks bij lange na niet halen, schat ik.

Ik trap op 2 september 2018 maar even af met een voorlopige reeks van 80 stuks verschillende versterkingswoorden, op één zondag in de auto bij elkaar gedacht, en vraag lezers de lijst aan te vullen. Tot nu toe (26 maart 2020) heb ik er nog eens 136 nieuwe aan kunnen toevoegen en weer vijf moeten verwijderen omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen (honkvast, moederziel, plompverloren, polyinterpretabel en steevast), zodat er nu 211 resteren. Lees hieronder en bij de reacties de motivatie voor dat schrappen van die woorden.

Spelregels: het moet gaan om tweeledige samenstellingen die in hun geheel bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden zijn, dus geen zelfstandige naamwoorden als het eigeel of het droomdebuut. Verder moet het eerste lid duidelijk een graadaanduidende, versterkende werking hebben; eigeel en mariablauw als bijvoeglijke naamwoorden/bijwoorden hebben dat niet, net zomin als hondsdolvlaamsgezind, bloedstollend, hemelsbreed, kamerbreedkopsterk, zinneprikkelend of kankerverwekkend. Die voorwoorden geven een specificatie of een soort lijdend voorwerp of zoiets, maar geen versterking. Probeer maar het eerste lid te vervangen door “heel erg” of “helemaal“; als dat lukt, dan zit je goed. Ook als je de samenstelling X-Y kunt vervangen door “zo Y als X“, “zo zoet als honing“, “heel erg zoet“, lijkt het een voltreffer te zijn.
Om die reden heb ik de verzameling woorden die eindigen op -loos niet opgenomen, zoals bodemloos, eindeloos, mateloos, oeverloos, radeloos, tomeloos en zielloos. Bij die woorden kun je niet parafraseren met “heel erg loos“. Integendeel. Loos heeft hier de betekenis ‘zonder‘, zodat in feite het omgekeerde het geval is: deze woorden laten zich parafraseren als “zonder bodem/einde/maat/oever/raad/toom/ziel“, en horen dus niet in de reeks thuis, want het eerste lid is geen versterkend deel, maar het hoofddeel.
Soms is er twijfel mogelijk: zo vind ik ruimhartig en breedvoerig niet passen in de reeks, want de parafrases “heel erg hartig” en “heel erg voerig” lijken mij incorrect. Sneeuwwit en snotverkouden zijn eigenlijk ook twijfelgevallen; duiden ze een soort aan of een versterking? Grootmoedig heb ik wel in de lijst opgenomen, al betekent moedig doorgaans iets anders.
Een van de respondenten wees mij op het feit dat poly-, als in polyinterpretabel, geen versterkend eerste deel is, maar een hoeveelheid aanduidt. Dat geldt dan ook voor woorden als meervoudig, multifunctioneel, veelzijdig e.d. Daar is het niet de betekenis “heel erg“/”helemaal“, maar de betekenis “heel erg veel“, waarmee het geen gradatie aanduidt, maar een kwantiteit. Om die reden heb ik ook polyinterpretabel uit de lijst geschrapt.
Een ander twijfel- of randgeval is roodgloeiend. In Hoogoventermen kun je rood als een specificatie van gloeiend lezen, maar als de telefoon roodgloeiend staat, gaat dat niet op. Denk ook aan witheet met zijn figuurlijke lezing, waarin wit wel degelijk een versterkend deel is.

En wat te denken van dagdagelijks?

Let wel, het gaat hier alleen om de versterkende woorddelen, dus om woorden waarvan het eerste, versterkende lid niet al in de lijst voorkomt, bijvoorbeeld: superstaat al in de lijst, dus supermooi, supersnel, superintelligent &c insturen heeft geen zin, want supergaaf staat er al.

 1. aalglad
 2. aardedonker
 3. aartslui
 4. almachtig *)
 5. apetrots
 6. appelweek
 7. asgrauw
 8. barstensvol
 9. beeldschoon
 10. bekaf
 11. beresterk
 12. bikkelhard
 13. bitterkoud
 14. bladstil
 15. blafheet
 16. bliksemsnel
 17. bloedserieus
 18. bokkoud
 19. bom(metje)vol
 20. boordevol
 21. boterzacht
 22. brandschoon
 23. bremzout
 24. brilfokkingjant **)
 25. broodnodig
 26. dagenlang
 27. dieptriest
 28. doldriest
 29. donszacht
 30. doodsbang
 31. doodziek
 32. doornat
 33. drijfnat
 34. eeuwenlang
 35. eivol
 36. ellenlang
 37. ezelsdom
 38. felbegeerd
 39. fliederdun
 40. flinterdun
 41. fluweelzacht
 42. foeilelijk
 43. fonkelnieuw
 44. gifgroen
 45. gigagroot
 46. gitzwart
 47. glashelder
 48. gloednieuw
 49. gloeiendheet
 50. godsonmogelijk
 51. gortdroog
 52. goudeerlijk
 53. graatmager
 54. grootmoedig
 55. haarfijn
 56. hagelblank
 57. helverlicht
 58. hemelhoog
 59. hondsmoe
 60. honingzoet
 61. hoogbejaard
 62. hoogstwaarschijnlijk
 63. hoorndol
 64. huize(n)hoog
 65. hyperintelligent
 66. ijskoud
 67. ijzersterk
 68. inktzwart
 69. intriest
 70. kaarsrecht
 71. kakelvers
 72. katjelam
 73. keileuk
 74. kerngezond
 75. kersvers
 76. kiezelhard
 77. kipfit
 78. klaarwakker
 79. kleddernat
 80. klemvast
 81. kletsnat
 82. klinkklaar
 83. knakeduur
 84. knalrood
 85. knaphandig
 86. kneite(r)hard
 87. knettergek
 88. knoepduur
 89. knoerthard
 90. knotsgek
 91. koekerond
 92. kogelrond
 93. kokendheet
 94. kotsmisselijk
 95. kraakhelder
 96. krijtwit
 97. kristalhelder
 98. kurkdroog
 99. ladderzat
 100. lelieblank
 101. lentefris
 102. leplazarus
 103. lijkbleek
 104. lijnrecht
 105. loeihard
 106. loepzuiver
 107. loodzwaar
 108. megagroot
 109. melkwit
 110. metershoog
 111. mierzoet
 112. mijlenver
 113. moddervet
 114. mokerhard
 115. morsdood
 116. mud(je)vol
 117. muisstil
 118. muurvast
 119. nagelvast
 120. oersaai
 121. okselfris
 122. oliedom
 123. oppermachtig
 124. ovenvers
 125. overheerlijk
 126. panklaar ***)
 127. peperduur
 128. piekfijn
 129. piemelnaakt
 130. piepklein
 131. pijlsnel
 132. pik(ke)donker
 133. pimpelpaars
 134. pislink
 135. poedelnaakt
 136. poep(ie)link
 137. poeslief
 138. pokkensaai
 139. pompaf
 140. potdicht
 141. prinsheerlijk
 142. propvol
 143. pufheet
 144. puntgaaf
 145. ragfijn
 146. razendsnel
 147. retegoed
 148. reuzeblij
 149. roetzwart
 150. roodgloeiend
 151. roomblank
 152. rotsvast
 153. schathemeltjerijk
 154. schatrijk
 155. schijtnerveus
 156. smoorverliefd
 157. sneeuwwit
 158. snikheet
 159. snipverkouden
 160. snoeihard
 161. snorziek
 162. snotverkouden
 163. spekglad
 164. spiegelglad
 165. spierwit
 166. spijkerhard
 167. spiksplinternieuw
 168. spinnijdig
 169. spotgoedkoop
 170. splinternieuw
 171. springlevend
 172. spuugzat
 173. staalblauw
 174. stampvol
 175. stapelgek
 176. steenrijk
 177. stekeblind
 178. stervenskoud
 179. stijfbevroren
 180. stikdonker
 181. stinkrijk
 182. stokstijf
 183. stomverbaasd
 184. straalbezopen
 185. straatarm
 186. strakblauw
 187. strontziek
 188. supergaaf
 189. tjokvol
 190. toeterzat
 191. ton(ne)rond
 192. topfit
 193. torenhoog
 194. ultramodern
 195. vederlicht
 196. vliegensvlug
 197. vliesdun
 198. vlijmscherp
 199. vogelvrij
 200. volvet
 201. vuistdik
 202. vuurrood
 203. wagenwijd
 204. watervlug
 205. wijdverbreid
 206. witheet
 207. wonderschoon
 208. zeiknat
 209. zielsgelukkig
 210. zijdezacht
 211. zonneklaar

Ik wacht verdere reacties af.
_______________________________
*) Tot de groep woorden beginnend met het versterkingsdeel al- behoort ook een grote reeks Frans-Vlaamse woorden als albachten, albuuten. alzeeker; ze zijn te vinden op p.17-18 van het digitale Frans-Vlaamse woordenboek dat HIER online is te raadplegen.
**) brilfokkingjant is een vreemde eend in de bijt, met dank aan Paulien Cornelisse.
Ik neem aan dat het een samenstelling is van briljant en het versterkingsdeel fokking.
Daarmee is het het enige woord in de lijst waarbij het versterkende element niet vooraan het woord staat, maar tussenin is ingelast.
***) Zie voor een discussie over panklaar hier onderaan bij de reacties.