Collector’s Items

Sinds mei 2016 prijken er op Nederlands pakjes sigaretten en tabak afschrikwekkende foto’s om rokers op andere gedachten te brengen. Wereldwijd doen andere landen dat ook.
Prompt komt de discussie op gang wat de effecten van dergelijke afbeeldingen zijn.
En zoals gebruikelijk lopen de meningen fors uiteen. Dat gesteggel begint al met de afgebeelde personen, zoals over geclaimde niet-rokers die voor de foto ook geen toestemming hebben gegeven. 
Dat moet ik dan weer in De Telegraaf lezen.
(Afbeelding hiernaast van Joost Swarte.)

Anderen zien in die afbeeldingen een inspiratiebron voor grappige parodieën, zoals te lezen op http://nudgers.nl/rookcampagnes/.

In Luxemburg, waar ik om budgetaire redenen bij voorkeur mijn diesel, alcohol en rookgerief koop, bieden ze een gratis telefoonnummer aan om van het roken af te komen en verwijzen ze naar www.tabac-stop.lu. En zo kwam ik op de HIER te aanschouwen catalogus van afbeeldingen, in overeenstemming met het EU-directive/2014/EU . Daar gebeurt nou precies wat ik al vreesde en wat ik hier eventjes fijntjes uit de doeken wilde doen.

Voor ik weer een pot tabak koop, bekijk ik op het pompstation welke plaatjes ze in de aanbieding hebben op de potten van het merk van mijn keuze. Ik neem dan de meest fraaie, of zinnenprikkelende, of sympathieke.

De indruk wordt al licht gewekt dat we hier hebben te maken met gemanipuleerde, of dan toch zeker geënsceneerde afbeeldingen. Bijvoorbeeld, op zekeren dag overviel mij de ingeving dat sommige van die plaatjes verdacht veel lijken op beelden die ik al eerder eens had gezien, maar dan in geheel andere contexten.
Zo is bijgaande afbeelding links voor mij een variatie op Le radeau de la Méduse van Théodore Géricault, links onder op het schilderij, dat ik hier even voor de parallellie heb gespiegeld. Ik geef toe: er zijn verschillen. Zijn kledij is ietsje aangepast om ook in meer preutse landen te mogen worden gebruikt, maar het gekke is dat hij op de pot tabak een veel geiler stuk is dan op het schilderij, waar hij, met alleen sokjes aan, uitsluitend onmacht uitstraalt. Verder is de wanhopige/troostende personage rechts vervangen door zijn moeder (of is het zijn vriendin? Ieder zijn smaak). Zij probeert de jongen met haar knie te reanimeren, maar ik vermoed dat dat zo niet werkt. De man op het schilderij probeert tenminste nog de stervende binnenboord te houden.
Mij resten drie interpretatiemogelijkheden:

 • Hij is onwel geworden en op de grond neergezegen; zij bekommert zich meer om haar eigen verdriet dan dat zij professionele hulp mobiliseert.
 • Hij heeft te veel gezopen en is met geen stok meer overeind te krijgen, wat zij ook probeert.
 • Hij is net met moeite klaargekomen en zij wil nog een keer.

Een nog treffender déjà vu vind ik het slangenmeisje. Hoe langer ik naar haar keek, hoe vaker ik wist dat ik haar al eens eerder had gezien. En opeens wist ik het: Het meisje met de parel van Johannes Vermeer (±1665). Jammer dat ze haar lippen op elkaar houdt, maar voor de rest is de gelijkenis frappant. Die ogen. Die uitdrukking. Die lichtinval. Die hoofdbedekking (‘kopvod’, zou Wilders zeggen).
Zou de Commissie die zich met de selectie bezighoudt allerhande musea zijn afgestruind om kunstproducties te misbruiken voor hun reclamecampagne? Die is om diverse redenen toch al zo hypocriet als wat:

 • De overheden die tot dergelijke waarschuwingsafbeeldingen hebben besloten, laten geen kans onbenut het profijt van de tabaksaccijns ervan te genieten in plaats van dodelijke consumptieartikelen gewoonweg te verbieden.
 • De tabaksfabrikanten kiezen eieren voor hun geld: dit soort afbeeldingen hebben commerciële aantrekkingskracht, zoals we die kennen van ramptoerisme. Ook voor hen geldt: een plaatje verkoopt beter dan een praatje.
 • In weerwil van wat de Europese Commissie en diverse gezondheidsraden bepleiten, lijkt het erop dat fabrikanten van filtersigaretten en filterhulzen doorgaan met het omzeilen van testresultaten door minuscule gaatjes in de filters te prikken, waardoor de opgegeven testwaarden van teer/nicotine gunstiger uitpakken dan in werkelijkheid het geval is. Net als wat Volkswagen en vele andere automakers doen: sjoemelen met de tests.

Vroeger spaarden we postzegels, sigarenbandjes, kroondoppen, munten, en in Frankrijk nu nog steeds champagnecapsules.
Intussen, bij het zien van zo veel tabaksplaatjes kan ik maar één ding adviseren: Spaar Ze Allemaal!

 

 

 

Tramlijn 8

 

Een apart artikel over de verdwenen GTA-tramlijn 8 dient ter documentatie van begin oktober gepubliceerde drie berichten naar aanleiding van de film Shoah.
Dat lijkt een enorme zijsprong, vandaar ook een apart artikel, maar het verband tussen de twee onderwerpen zal allengs duidelijk worden.
Eerst maar even lijn 8 weer op de rails zetten.

Wie het uitvoerig overzicht op amsterdamsetrams.nl raadpleegt, zal constateren dat tramlijn 8 sinds 1905 reed van de Weesperzijde via de Nieuwmarkt naar het Centraal Station. Na ettelijke trajectwijzigingen, met name het begin-/eindpunt in Nieuw-Zuid, werd de lijn in juli 1942 opgeheven. Dat had alles met de Duitse bezetting te maken, en wel door twee verschillende oorzaken.

Lijn 8 staat in veler geheugen bekend als de Jodentram. Dat idee berust voornamelijk op de route van die lijn die via het huidige Victorieplein, het Jonas Daniël Meijerplein en de Nieuwmarkt voerde, vanouds de Joodse Buurt van Amsterdam, waardoor de tram, behalve op zaterdag, door veel Joden werd gebruikt. Maar vanaf eind juni 1942 mochten Joden niet meer vrij reizen per tram in Amsterdam, en dus nam het passagiersaanbod sterk af. Dat was het eerste argument voor de Gemeentetram Amsterdam de lijn maar op te heffen.

Het tweede argument was het personeelstekort van de GTA (de naam GVB stamt uit 1943, op last van de bezetter na gedwongen fusie met de Gemeenteveren). Doordat Joodse werknemers verdwenen, maar er ook te weinig niet-Joodse werknemers meer beschikbaar waren vanwege Arbeitseinsatz, deportatie, ziekte of onderduiken, moest de directie halsbrekende toeren uithalen om een enigermate acceptabel functionerend tramlijnennet in stand te houden. Onder andere de niet langer rendabele lijn 8 werd daarvan het slachtoffer.

Er is nog een reden waarom in de beeldvorming lijn 8 wordt gekoppeld aan WO-II: het zou de lijn zijn van de Jodendeportaties naar het Centraal Station (of Muiderpoortstation). Dit feit lijkt te kunnen worden ontkracht; zie daarvoor o.a. het artikel op hart.amsterdam.
De Jodendeportaties begonnen grootscheeps net nadat lijn 8 was opgeheven; wat bleef, was de route van lijn 8 die voor die deportaties werd gebruikt, maar dan door andere lijnen, zoals lijn 7 op bovenstaande foto. Deze foto, even tussen haakjes, is opmerkelijk doordat het een rit overdag betreft, terwijl doorgaans de deportatieritten ’s nachts werden gemaakt om niet te veel reuring te creëren. De foto uit april 1943 is gemaakt door Karel Bönnekamp, waaraan De Volkskrant op 13 oktober 2011 een artikel wijdde onder de kop Ongemakkelijke vragen. Terloops kan ik eraan toevoegen dat bijwagen 721 (nog net achterop te zien) nu nog steeds tot de collectie behoort van de Elektrische Museumtarmlijn Amsterdam (EMA). Een memorabel object dus.
Ik constateer dat het meest uitgebreide standaardwerk over de Amsterdamse tram, Een eeuw elektrische exploitatie van de tram in Amsterdam uit 2000 van wijlen H.J.A. Duparc, niet of nauwelijks stilstaat bij de schrijnende, feitelijke of vermeende, geschiedenis van tramlijn 8.
Toch blijft er iets iconisch, liever gezegd: onheilspellends kleven aan deze foto van lijn 8 op het Stationsplein, geen deportatierit dus, maar een ‘gewone’ dienstrit, genomen in de eerste helft van 1942.

Al met al bleef lijn 8 besmet, met als gevolg dat het GVB besloot dat lijnnummer nooit meer aan een tramlijn te koppelen, zoals in de Kuip tussen de vakken RR en TT op de tweede ring vak SS doelbewust ontbreekt, en Nederlandse nummerborden ook nooit de lettercombinaties SA, SD of SS vertonen. Vandaar ook de commotie toen er plots in augustus 2012 opeens een tram (buiten dienst) door Amsterdam reed met lijnnummer 8. Zie de betreffende artikelen op nu.nl en trouw.nl.
Opmerkelijk ook dat op Flickr een foto circuleert van de enkelgelede museumtram met wagennummer 586 die door de stad reed, eveneens met lijnnummer 8 en op het koersbord: Amstelstation. Navraag bij de EMA leverde op dat men daar die foto niet kent, maar dat ofwel de bestuurder, of wel degene die het tramstel heeft gehuurd min of meer vrij is in de keuze van lijnnummer en eindstation. Het is ook niet juist, zoals wel wordt beweerd, dat lijnnummer 8 van alle lijnfilmkasten in Amsterdam is gehaald, wel van een aantal. Dit tramstel kon daardoor worden opgetuigd als lijn 8 met als eindbestemming Amstelstation. Maar dat is en blijft een anachronisme. Weliswaar was tramlijn 8, opgeheven in 1942, later in de ban gedaan door het GVB, maar wel ging er een buslijn 8, de voormalige buslijn D, tussen 1967 en 1990 rijden van het Amstelstation naar Buitenveldert. Ik heb daarvan zelf nog vaak gebruik gemaakt als ik vanuit Brabant per trein naar mijn ouders in Buitenveldert ging, zonder me toen ooit te realiseren welk een verhaal er achter lijn 8 schuilging.
__________________________________________________
Volgende berichten:
Mauthausen
De zijkant van Shoah (1 van 2)
De zijkant van Shoah (2 van 2)

 

Apetrots en keileuk

Ik ben hondsdol op taalkundige verzamelingen. Zo begon ik ooit aan een verzameling van vastevoorzetselverbindingen, denkend dat het er “vast wel duizend” zouden worden. Na jaren stond de teller op bijna vierduizend. Geen taal ter wereld doet dat het Nederlands na.

Misschien geldt iets dergelijks voor bijvoeglijke naamwoorden/bijwoorden die uit twee leden bestaan en waarvan het eerste lid de betekenis heeft “heel erg“, zoals in apetrots en keileuk: heel erg trots/leuk. In het Nederlands kan dat, net als in het Duits (heilfroh, sturzbetrunken, stinklangweilig, en met tegenzin de regel uit het Nazilied: Blut muß fließen knüppelhageldick, …), doordat onze woordvormingregels dat toelaten, anders dan bijvoorbeeld in het Frans of Italiaans. Maar de vierduizend zal de reeks bij lange na niet halen, schat ik.

Ik trapte op 2 september 2018 maar even af met een voorlopige reeks van 80 stuks verschillende versterkingswoorden, op één zondag in de auto bij elkaar bedacht, en vroeg lezers de lijst aan te vullen. Tot 26 maart 2020 had ik er nog eens 136 nieuwe aan kunnen toevoegen en weer vijf moeten verwijderen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden (honkvast, moederziel, plompverloren, polyinterpretabel en steevast), zodat er 211 resteerden. Lees hieronder en bij de reacties de motivatie voor dat schrappen van die woorden.
Na het samenvoegen op 11 april 2020 van deze lijst met die uit Opperlans! van Battus (Querido 2002, ISBN 9789021454337) nam het aantal met 41 toe, waardoor er nu, 29 april 2020, na ook het toevoegen van sterhelder, parelwit, nachtzwart en baggervet, een verzameling van 256 versterkende voorvoegsels is ontstaan. Zie ook het verslag van die samenvoeging.

Spelregels: het moet gaan om tweeledige samenstellingen die in hun geheel bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden zijn, dus geen zelfstandige naamwoorden als het eigeel of het droomdebuut. Verder moet het eerste lid duidelijk een graadaanduidende, versterkende werking hebben; eigeel en mariablauw als bijvoeglijke naamwoorden/bijwoorden hebben dat niet, net zomin als hondsdolvlaamsgezind, bloedstollend, hemelsbreed, kamerbreedkopsterk, zinneprikkelend of kankerverwekkend. Die voorwoorden geven een specificatie of een soort lijdend voorwerp of zoiets, maar geen versterking. Probeer maar het eerste lid te vervangen door “heel erg” of “helemaal“; als dat lukt, dan zit je goed. Ook als je de samenstelling X-Y kunt vervangen door “zo Y als X“, “zo zoet als honing“, “heel erg zoet“, lijkt het een voltreffer te zijn.
Om die reden heb ik de verzameling woorden die eindigen op -loos niet opgenomen, zoals bodemloos, eindeloos, mateloos, oeverloos, radeloos, tomeloos en zielloos. Bij die woorden kun je niet parafraseren met “heel erg loos“. Integendeel. Loos heeft hier de betekenis ‘zonder‘, zodat in feite het omgekeerde het geval is: deze woorden laten zich parafraseren als “zonder bodem/einde/maat/oever/raad/toom/ziel“, en horen dus niet in de reeks thuis, want het eerste lid is geen versterkend deel, maar het hoofddeel.
Soms is er twijfel mogelijk: zo vind ik ruimhartig en breedvoerig niet passen in de reeks, want de parafrases “heel erg hartig” en “heel erg voerig” lijken mij incorrect. Sneeuwwit en snotverkouden zijn eigenlijk ook twijfelgevallen; duiden ze een soort aan of een versterking? Grootmoedig heb ik wel in de lijst opgenomen, al betekent moedig doorgaans iets anders.
Een van de respondenten wees mij op het feit dat poly-, als in polyinterpretabel, geen versterkend eerste deel is, maar een hoeveelheid aanduidt. Dat geldt dan ook voor woorden als meervoudig, multifunctioneel, veelzijdig e.d. Daar is het niet de betekenis “heel erg“/”helemaal“, maar de betekenis “heel erg veel“, waarmee het geen gradatie aanduidt, maar een kwantiteit. Om die reden heb ik ook polyinterpretabel uit de lijst geschrapt.
Een ander twijfel- of randgeval is roodgloeiend. In Hoogoventermen kun je rood als een specificatie van gloeiend lezen, maar als de telefoon roodgloeiend staat, gaat dat niet op. Denk ook aan witheet met zijn figuurlijke lezing, waarin wit wel degelijk een versterkend deel is.
En wat te denken van dagdagelijks? Betekent dat echt “heel erg dagelijks; alledaags, gewoontjes“? Ik heb het vooralsnog maar niet opgenomen.

Let wel, het gaat hier alleen om de versterkende woorddelen, dus om woorden waarvan het eerste, versterkende lid niet al in de lijst voorkomt, bijvoorbeeld: superstaat al in de lijst, dus supermooi, supersnel, superintelligent &c insturen heeft geen zin, want supergaaf staat er al.

 1. aalglad
 2. aardedonker
 3. aartslui
 4. almachtig *)
 5. apetrots
 6. appelweek
 7. asgrauw
 8. baggervet
 9. barstensvol
 10. beeldschoon
 11. beendroog
 12. bekaf
 13. beresterk
 14. berstensvol
 15. bikkelhard
 16. bitterkoud
 17. bladstil
 18. blafheet
 19. blakstil
 20. bliksemsnel
 21. bloedserieus
 22. bokkoud
 23. bom(metje)vol
 24. boomlang
 25. boordevol
 26. borendevol
 27. boterzacht
 28. brandschoon
 29. bremzout
 30. brilfokkingjant **)
 31. broodnodig
 32. dagenlang
 33. dieptriest
 34. dikverdiend
 35. doldriest
 36. donszacht
 37. doodsbang
 38. doodziek
 39. doornat
 40. drijfnat
 41. druipnat
 42. duifgrijs
 43. duimendik
 44. eeuwenlang
 45. eivol
 46. ellenlang
 47. extreemrechts
 48. ezelsdom
 49. felbegeerd
 50. fliederdun
 51. flinterdun
 52. fluweelzacht
 53. foeilelijk
 54. fonkelnieuw
 55. gifgroen
 56. gigagroot
 57. gitzwart
 58. glashelder
 59. gloednieuw
 60. gloeiendheet
 61. godsonmogelijk
 62. gortdroog
 63. goudeerlijk
 64. graatmager
 65. grootmoedig
 66. haarfijn
 67. hagelblank
 68. helverlicht
 69. hemelhoog
 70. hemelsmooi
 71. hondsmoe
 72. honingzoet
 73. hoogbejaard
 74. hoogstwaarschijnlijk
 75. hoorndol
 76. huize(n)hoog
 77. hyperintelligent
 78. ijskoud
 79. ijzersterk
 80. inktzwart
 81. intriest
 82. kaarsrecht
 83. kakelvers
 84. kanondoof
 85. kanonnenzat
 86. katjelam
 87. keileuk
 88. kerngezond
 89. kersvers
 90. kiezelhard
 91. kikkergroen
 92. kipfit
 93. klaarwakker
 94. kleddernat
 95. klemvast
 96. kletsnat
 97. klinkklaar
 98. knakeduur
 99. knalrood
 100. knaphandig
 101. kneite(r)hard
 102. knettergek
 103. knoepduur
 104. knoerthard
 105. knotsgek
 106. koekerond
 107. koekwarm
 108. kogelrond
 109. kokendheet
 110. kotsmisselijk
 111. kraakhelder
 112. krijtwit
 113. kristalhelder
 114. kurkdroog
 115. kwarteldoof
 116. ladderzat
 117. lammerzacht
 118. lelieblank
 119. lentefris
 120. leplazarus
 121. levensecht
 122. lijkbleek
 123. lijnrecht
 124. loeihard
 125. loepzuiver
 126. loodzwaar
 127. megagroot
 128. melkwit
 129. messcherp
 130. metershoog
 131. mierzoet
 132. mijlenver
 133. moddervet
 134. mokerhard
 135. mollenvellig
 136. morsdood
 137. mud(je)vol
 138. muisstil
 139. muurvast
 140. naaldscherp
 141. nachtzwart
 142. nagelvast
 143. nokvol
 144. oersaai
 145. okselfris
 146. oliedom
 147. oppermachtig
 148. ovenvers
 149. overheerlijk
 150. paardenzat
 151. paasbest
 152. paddenmoedernaakt
 153. panklaar ***)
 154. papierdun
 155. parelwit
 156. pauwmooi
 157. peperduur
 158. piekfijn
 159. piemelnaakt
 160. piepklein
 161. piernaakt
 162. pijlsnel
 163. pik(ke)donker
 164. pimpelpaars
 165. pislink
 166. poedelnaakt
 167. poep(ie)link
 168. poeslief
 169. pokkensaai
 170. pompaf
 171. potdicht
 172. prinsheerlijk
 173. proppensvol
 174. propvol
 175. pufheet
 176. puikbest
 177. puntgaaf
 178. ragfijn
 179. rasecht
 180. ravenzwart
 181. razendsnel
 182. retegoed
 183. reuzeblij
 184. roetzwart
 185. roodgloeiend
 186. roomblank
 187. rotsvast
 188. schathemeltjerijk
 189. schatrijk
 190. schijtnerveus
 191. smoorverliefd
 192. sneeuwwit
 193. snikheet
 194. snipverkouden
 195. snoeihard
 196. snorziek
 197. snotverkouden
 198. spekglad
 199. spiegelglad
 200. spierwit
 201. spijkerhard
 202. spiksplinternieuw
 203. spinnijdig
 204. spotgoedkoop
 205. splinternieuw
 206. sprietmager
 207. springlevend
 208. spuugzat
 209. staalblauw
 210. stampensvol
 211. stampvol
 212. stapelgek
 213. starnakelzat
 214. steenrijk
 215. stekeblind
 216. sterhelder
 217. stervenskoud
 218. stiervervelend
 219. stijfbevroren
 220. stikdonker
 221. stinkrijk
 222. stokstijf
 223. stomverbaasd
 224. straalbezopen
 225. straatarm
 226. strakblauw
 227. strontziek
 228. supergaaf
 229. tintelfris
 230. tjokvol
 231. tjopvol
 232. toeterzat
 233. ton(ne)rond
 234. topfit
 235. torenhoog
 236. torrezat
 237. ultramodern
 238. vederlicht
 239. vliegensvlug
 240. vliesdun
 241. vlijmscherp
 242. vlinderlicht
 243. vogelvrij
 244. volvet
 245. vuistdik
 246. vuurrood
 247. wagenwijd
 248. watervlug
 249. wijdverbreid
 250. wildvreemd
 251. witheet
 252. wonderschoon
 253. zeiknat
 254. zielsgelukkig
 255. zijdezacht
 256. zonneklaar

Ik wacht verdere reacties af.
_______________________________
*) Tot de groep woorden beginnend met het versterkingsdeel al- behoort ook een grote reeks Frans-Vlaamse woorden als albachten, albuuten. alzeeker; ze zijn te vinden op p.17-18 van het digitale Frans-Vlaamse woordenboek dat HIER online is te raadplegen.
**) brilfokkingjant is een vreemde eend in de bijt, met dank aan Paulien Cornelisse.
Ik neem aan dat het een samenstelling is van briljant en het versterkingsdeel fokking.
Daarmee is het het enige woord in de lijst waarbij het versterkende element niet vooraan het woord staat, maar tussenin is ingelast.
***) Zie voor een discussie over panklaar hier onderaan bij de reactie van 9 december 2019.