Genealogische bijvangst 14-18

Net terug van een drietal dagen rondzwerven in Vic-sur-Aisne, Compiègne en omstreken, om met eigen ogen de plekken te zien waarover ik in mijn a.s. WO-I-publicatie zo uitvoerig bericht. Nader nieuws daarover volgt spoedig, als ik het akkoord met de uitgever helemaal rond heb.
In het naburige Tracy-le-Mont kwam ik, niet geheel toevallig, enkele herinneringen tegen aan een achterachterachteroudoom van mij, ene Charles Loonen en zijn zoon Robert.

Beide heren waren mij door stamboomonderzoek al langer bekend, met allerhande details ook, maar nu zag ik wat zij in en voor Tracy moeten hebben betekend.

Pa was een gevierd zakenman, stammend uit een tak van de familie die, vanuit Breda, waar zijn vader een bakkerij had, nadrukkelijk in de handel was terechtgekomen. Als de leden van die tak niet al naar Ons Indië vertrokken om goud geld te verdienen, dan toch op z’n minst naar Amsterdam (Kalverstraat) of Parijs. Deze Charles had een borstelfabriek (nooit geweten dat je daarmee miljonair kunt worden), met nogal wat vestigingen wereldwijd. Zie bijgaande bedrijfsbrief. Naast zijn fabriek in Tracy-le-Mont met 2.000 werknemers (!) had hij verkooppunten in Parijs, Londen en New York. Bovendien was hij auteur van “Le Japon moderne” (1894), een boek dat nog slechts sporadisch in de oorspronkelijke editie is te vinden; wel in latere herdrukken. Je kunt het niettemin volledig HIER raadplegen dankzij de voortreffelijke Franse bibliotheekdocumentatie. Van het een komt het ander: hij werd benoemd tot Chevalier de la Légion d’Honneur en was burgemeester van Tracy-le-Mont (1892-1912). Een jaar later overleed hij aldaar. Wat in ieder geval nog van hem rest is een naar hem vernoemd plein.

Hij had vier kinderen van wie ik er twee een beetje heb kunnen volgen: de broers Robert (1878) en Pierre (1884). Toen hun vader was overleden (hun moeder stierf al vier jaar voordien) erfden zij elk 2 miljoen francs waarmee ze wel raad wisten. Zij kochten twee luxe appartementen in Parijs en lieten zich allerhande tapijten, meubels en sieraden op zicht toesturen, die ze vervolgens kochten, maar “vergaten” te betalen. Zij konden hun geld wel beter besteden: ze trokken naar Monte Carlo en joegen daar hun gehele fortuin er door. Als gokverslaafden wisten zij, leden van een “zeer honorabele handelsfamilie uit het noorden” bij dezen en genen grote sommen geld af te troggelen die ze vervolgens weer vergokten, tot ze uiteindelijk (maart 1914) werden opgepakt en veroordeeld wegens verduistering en afpersing.

Van Pierre weet ik niet veel meer af dan dat hij op 16 september 1943 vanuit Compiègne is gedeporteerd naar Buchenwald. Zie daarvoor mijn vervolgartikel. (Gek toch, dat je van zo’n crimineel familielid vreselijk kunt gaan houden, een soort innige liefde tot voorbij de dood, maar dat heeft de Parijse SiPo op z’n geweten.)
Maar voor Sous-Lieutenant Robert duurde de gevangenschap niet zo lang: in augustus 1914 werd hij rechtstreeks vanuit de gevangenis gemobiliseerd en binnen 5 maanden, in januari 1915, overleed hij ten gevolge van oorlogsverwondingen in Noordoost-Frankrijk. Zijn naam prijkt tot op heden op de zuil van het oorlogsmonument van Tracy-le-Mont.


Min of meer bij toeval kwam ik zijn handel en wandel tot in details tegen in het New Yorkse dagblad The Sun van 1 maart 1914. Een beetje moeilijk leesbaar, maar na enig turen haal je er toch wel het nodige uit, inclusief zijn echtscheiding van zijn Amerikaanse vrouw Josephine Morse. Het originele pdf-bestand, iets minder slecht leesbaar, vind je HIER.

Even verder speuren levert op dat Robert klaarblijkelijk een draaideurcrimineel was (een knuffelcrimineel lijkt hij me niet te zijn geweest) die door zijn vader, vlak voor diens dood in 1913, nota bene ook al was verstoten, maar niet onterfd.
“Het heeft me al een miljoen francs gekost om die jongen uit de penarie te halen”, verzucht de notabele vader, blijkens een artikel in diezelfde Sun van 10 maart 1913, dat een beknopt overzichtje geeft van het al vanaf 2 juni 1911 lopende proces tegen Robert dat hem in hoger beroep 3 jaar cel opleverde, conform een eerder vonnis, plus een boete van, omgerekend, $10. En ook moest hij de gestolen $35.000 terugbetalen aan de rechtmatige eigenaar.

Een hele reeks van persberichten, vanaf The New York Times van 21 decemebr 1910 en zoals bijvoorbeeld te vinden in het Parijse Dagblad Le Rappel tussen 1911 en 1914, legt de handel en wandel van ons illustere familielid bloot, zulks tot wanhoop van zijn succesvolle en alom gerespecteerde vader, en schijnbaar ook van zijn broer Pierre die droogjes voor de rechter verklaarde zich eerder slachtoffer van zijn broer te voelen dan crimineel compagnon.


Leuk, zo’n omhoog en omlaag gevallen rijkeluiszoontje in de familie, en dat zo maar als bijvangst bij een heel ander onderzoek.

(Rechtsboven: artikel in The Sun, maart 1913;
linksboven: The New York Times, 21 december 1910;
linksonder: Le Rappel van 17 maart 1914) 

Anthracite (Frankrijk 1979)

Er was eens een tijd, zo tussen 1975 en 1990, dat er nogal wat films en romans verschenen met internaten of kostscholen als thema. De paters, broeders of nonnen waren de despoten die de tere kinderzielen verminkten.
Ik vermoed, maar zeker is dat niet, dat de betreffende auteurs daarmee hun jeugdtrauma’s, of die van hun omgeving, poogden van zich af te schrijven.

De Franse film Anthracite van Edouard Niermans (geb.1943), spelend in 1952 op een Jezuïeteninternaat in Zuid-Frankrijk, is er een goed, maar vrij onbekend voorbeeld van.
Ik vond de film terug op een oude VHS-band met een Duits nagesynchroniseerde tv-uitzending uit 1982.

Vooraf: ik bezit de film uitsluitend in deze nagesynchroniseerde versie. ’s Lands wijs, ’s lands eer. Jammer is dat, want alhoewel de thematiek bepaald niet typisch Frans is, had ik toch liever een origineel geluidsspoor gehad.

Om de film in enkele zinnen samen te vatten gaat hij over een pater Jezuïet die, in een ondergeschikte rol, geen orde weet te houden voor de klas. Deze pater Godard, aan wie de bijnaam Anthracite is toebedeeld, wil het allemaal wel goed doen, maar begaat in feite alleen pedagogisch-onderwijskundige blunders. Zijn superieuren besluiten daarop hem over te plaatsen, terug te sturen naar Parijs, maar op de avond voor zijn vertrek wordt hij door leerlingen deerlijk toegetakeld.

Deze samenvatting is echter te kort door de bocht. Als het al waar is, dat de film een egodocument is om enige in de jeugd opgelopen onderwijsschade te beteugelen, dan kan een slapjanus als Godard nooit de hoofdpersoon zijn. Het is waar: in mijn onderwijstijd heb ik tal van studenten begeleid die voor de klas de ene misstap na de andere begingen. Ik zou een hele equipe-Godard kunnen samenstellen. Maar ook heb ik ervaren dat vanuit de optiek van leerlingen en studenten onderwijzend personeel tot het meubilair van de school behoort dat at random kan worden ingeruild voor iemand anders. Docenten zijn passanten, net als voetbaltrainers, en ook zonder hen draait het circus gewoon door. Voor het betere begrip van de film is het daarom noodzakelijk enkele personages wat nader onder de loep te nemen.

De pikorde binnen de gesloten internaatsgemeenschap is manifest: bovenaan staan de jezuïtische superieuren, de rector (Jean Bouise; hier links met bril) en de prefect (Bruno Cremer), twee handen op één buik, voor wie de discipline boven alles gaat en voor wie er geen enkele ruimte tot discussie aanwezig is. De orde handhaven, dat is hun credo.
Daaronder het onmisbare middenkader: de docenten en begeleiders op wie de uitvoerende taak rust: pater Godard, die uitsluitend faalt, de gymnastiekleraar die zo zijn eigen invulling geeft aan het begrip discipline, de surveillant die één arm mist. Eén niveau lager staan de leerlingen, om wie het eigenlijk zou moeten draaien en voor wie de hele organisatie in feite bedoeld zou moeten zijn. Het blijkt echter een zootje ongeregeld te zijn, kinderen van rijkeluisouders die het zich kunnen permitteren hun kind naar een jezuïeteninternaat te sturen, iets wat ik ook nog wel een beetje herken uit de tijd dat ik bij het Luzac-college werkte. Hoe vaak niet betreft het leerlingen die het op een “gewone” school niet redden en aan wie derhalve deze kostbare Sonderbehandlung ten deel valt.
Onderaan de ladder het huishoudelijk en keukenpersoneel, gemakshalve hier ingevuld door verstandelijk gehandicapten die vermoedelijk nergens anders aan de bak kunnen komen dan in deze sociale werkplaats, maar die onontkoombaar slachtoffer van spot en getreiter worden door alle niveaus boven hen.

Op het internaat heerst een discipline die doet denken aan een militaire kazerne of een gevangenis. Wie zich niet adequaat aanpast, wordt verstoten. Als de rector en de prefect het ontbijt door een van de bedienden krijgen geserveerd, roept de rector de man bij zich, en met een “Brioches müssen warm gegessen werden. Bringen Sie sie wieder zurück” laat hij het brood terugbrengen naar de keuken. En even later tot de prefect, in een gesprek over de onderwijskundige aanpak op het internaat: “Wir können die Regeln nicht ändern ohne Anarchie zu sehen”. Maar juist de aldus geschapen ordening leidt ontontkoombaar tot chaos, zoals wij sinds W.F. Hermans en J.P. Sartre maar al te goed weten.

De gymnastiekleraar (Jean-Pierre Bagot) past prima in het systeem, zowel sadistisch, wanneer hij na de gymles de leerlingen laat douchen terwijl hij de warme kraan afsluit, als “opvoedkundig”, wanneer hij tijdens de gymles het dikkertje van de klas (mooie flash forward: in het begin van de film zien we die jongen in de slaapzaal stiekem een stuk chocola in zijn mond stoppen!) dat hij voor het front van alle klasgenoten belachelijk staat te maken om zijn papperige uiterlijk. Hij motiveert dat leermoment met de woorden: “Das Unglück der Einen ist das Glück der Anderen”. Voor wat het waard is.

Anthracite, naar wie de film is vernoemd, faalt op alle fronten, zoals gezegd. Te zachtaardig, te veel slapjanus in veler ogen, heeft hij ongetwijfeld het beste voor ogen, maar hij kan daaraan geen passende invulling geven. Hij is dus het mikpunt van pesterijen door de klas, nog niet zozeer vanwege zijn uiterlijk met zijn flaporen (dan zouden ze hem wel “pater Vleugelmoer” hebben genoemd), maar omdat ze weten dat hij toch niet ingrijpt als zij zich aan wat dan ook te buiten gaan. Daar komt nog bij dat hij, althans voor zover we te zien krijgen, een bijzondere affectie heeft voor Pierre, de sociale outcast van de klas, zodat pater Godard ook op dat front aan de verkeerde kant staat. Hoe dat voordeel (de speciale aandacht krijgen van een docent) kan omslaan in een nadeel, bewijst de slotscène waarin het Pierre is die hem uiteindelijk het hardste schopt.

Een treetje lager licht ik er twee leerlingen uit. Eerst Michel Fouquet (Jacques Bonnaffé), een van de oudere leerlingen die zich ontpopt als de flinke, tegendraadse rebel. Niet alleen trotseert hij manhaftig de (letterlijk) koude douche, even later ontvlucht hij de groep, rent door het internaat naar boven en begint vanaf de nok van het dak de verzamelde meute op de binnenplaats toe te schreeuwen, zijn klasgenoten die, in zijn woorden, nog in het fantoom van de vrijheid geloven, en dat ze angst hebben om te leven. “Ihr seit die Hoffnung der Nation!”, schampert hij ze nog na. Het komt hem op een aantal zweepslagen te staan wegens ontoelaatbare insubordinatie. Voor de spanningsboog van de film is het in ieder geval een aardige opsteker, want door de verder vrij trage handelingssnelheid zit er niet vaak veel dynamiek in de productie.

Dan Pierre (“zu sensibel”, volgens de prefect). Als hij niet al de hoofdpersoon in de film is, dan is hij toch de spil. Vermoedelijk zijn het zijn ogen die kijken als de ogen van de regisseur. Hij speelt niet zo zeer als actor, er wordt met hem gespeeld: achter zijn rug allerhande vreemde gebaren van klasgenoten die in hem een mietje of flikkertje zien. Zijn moeder die op een zondag op bezoek komt (van enige vader is geen spoor te bekennen); met haar blitse Jaguar, stuur rechts, gaan ze ergens in de campagne picknicken; hij gaat kreeftjes vangen, zij valt in slaap; tot een gesprek of zelfs maar enige genegenheid komt het niet. Pater Godard die zijn best doet zich over hem te ontfermen, maar dat helemaal verkeerd aanpakt, zodat hij van de koude kermis thuis komt. Opnieuw zijn klasgenoten die de kraai, die Pierre al tijden lang verzorgt, hebben gedood en achter in de klas aan de muur ophangen.
Het grootste deel van de film is Pierre de observator die met pierende en afkeurende blik aanschouwt wat er zich om hem heen afspeelt. Dit is niet zijn milieu, zo veel is duidelijk. Pas helemaal aan het einde komt hij in actie. Met gebalde vuisten loopt hij rond, ziet wat er gaande is en schopt vervolgens meer dan een halve minuut lang tegen de op de grond liggende pater die hem de hele tijd gemeend had te kunnen beschermen.

De film, gedraaid in 1979, speelt in 1952. In dat verband een tweetal opmerkingen.

Allereerst de volstrekte afwezigheid van zelfs maar een spoor van seksualiteit. Vandaag de dag zou het internaat één groot Sodom en Gomorra geweest zijn, maar in Anthracite gedragen de paters zich op dat vlak netjes en geen van de leerlingen schijnt zich met het onderwerp bezig te houden.

Verder vertoont Anthracite veel kenmerken van de film noir: we zien twee antihelden (Godard en Pierre) in een pessimistische, zo niet nihilistische entourage; somber- en mistroostigheid overheersen; vrij lange scènes zijn opgenomen met een niet-bewegende camera; er wordt gebruik gemaakt van spiegels, zoals het spionnetje dat net buiten het raam van de superieuren hangt en waar doorheen zij kunnen neerkijken (ook letterlijk, het is op de eerste verdieping) op wat zich op de binnenplaats afspeelt, en als de prefect ziet dat Godard door de leerlingen in elkaar wordt geschopt, sluit hij bedachtzaam het raam en brengt zijn kapsel in orde; de good guys leggen het af, de bad guys komen ermee weg – niet bepaald een happy end.

En laat het maar aan Franse regisseurs over: de film barst van de geraffineerde details die ofwel als flash forward worden ingezet, ofwel als een herhaaleffect, ofwel als een contrast. Zo is de gevangen vogel door de hele film heen zichtbaar: de kraai in een kooi die Pierre probeert in leven te houden contrasteert met de zaal met opgezette vogels waarin de prefect als ornitholoog bij tijd en wijle bezig is alweer een vogel op te zetten, met als dramatische hoogtepunten de gedode kraai die aan de muur komt te hangen en pater Godard die, door leerlingen geduwd tegen het doelnet op de binnenplaats, struikelt en in het net verstrikt raakt, waarna hij in elkaar wordt getrapt, als makkelijk mikpunt van het falende gezag. En de muzikale noot: vrij aan het begin, als de leerlingen voor het eerst in de eetzaal zijn beland, klinkt op de achtergrond La vie en rose van Edith Piaf. Als dat al geen sarcastische flash forward is, dan toch een sterk contrastelement.

In de ogen van Pierre, en wat mij betreft ook die van de regisseur, blinkt het internaat niet uit als kweekvijver waarin intellectuele waarden worden overgedragen, iets waarop Jezuïeten toch patent hebben, zoals wij ons van bijvoorbeeld het Ignatiuscollege kunnen herinneren. Of een broedplaats voor zelfstandig denkende, kritische wezens. Niets van dat al. Of dat aan de periode ligt, zo rond 1952, of aan de locatie in Zuid-Frankrijk – wie zal het zeggen. Misschien ligt het louter aan datgene wat de regisseur ons wilde meedelen. Parallel daaraan kun je Het Dolhuis lezen van Boudewijn Buch, of Red ons, Maria Montanelli van Herman Koch.

Ook opvallend is dat een videoband die ik al 33 jaar in de kast heb liggen, nog zo goed is weer te geven. Niet helemaal ongeschonden, maar nog steeds alleszins toonbaar. Net als de meeste personages in Anthracite.

 

________________________________
Anthracite (Frankrijk 1979). Regie: Edouard Niermans. 86 minuten. Kleur.
Alternatieve titels: This age without pity (UK); Anthrazit (D).
Opgenomen in de omgeving van Rodez, Aveyron (12).
Details:
 
http://www.imdb.com/title/tt0078785/.

Met o.a.:
Jean Bouise (rector)
Bruno Cremer (prefect)
Jean-Pol Dubois (père Godard aka Anthracite)
Jérôme Zucca (Pierre)
Jacques Bonnaffé (Michel Fouquet) 

Geen Nederlandse, Franse, Engelse of Duitse ondertitels gevonden.
Uitgezonden door WDR-3 op 7 oktober 1982.

 

Festa domesticatorum

Interessant artikel vandaag in De Volkskrant op pagina V8, omdat daar een afbeelding staat van de Ark van Noë, in 1570 geschilderd door ene Simon van Myle. Die afbeelding is er een beetje met de haren bijgesleept, want het artikel gaat er verder niet op in. Daarom doe ik het maar.

 

Veel weten we niet van Simon van Myle. Een Vlaming ongetwijfeld, in het francofiele milieu doorgaans Simon de Myle genaamd. Zijn Ark van Noë is ook het enige van hem bekende werk. Dat olieverfschilderij werd door Sotheby in Parijs in 2011 op vier ton geschat, maar ging uiteindelijk voor een kleine 1,1 miljoen naar de nieuwe eigenaar. Zie HIER voor een beschrijvende fiche, en HIER voor een bijbehorende video.
Het is een maniëristisch werk, wat blijkt uit de landschapssetting en de naar verhouding te kleine mensenhoofden op te lange lijven. Ook valt op dat de dieren aan wal gaan, terwijl de meeste andere ark-schilderijen laten zien hoe de koppeltjes dieren juist aan boord gaan.

Het meest frappant van het werk vind ik echter de keuze en de positionering van de afgebeelde dieren. Die sporen volstrekt met wat ik jaren geleden heb geschreven over de neergang van de beer en de opkomst van de leeuw in het middeleeuwse Europa. Dat uitgebreide artikel over het “ursoleoniene koningsdrama” is ONLINE te lezen in het jaarboek 2010 van het Reynaertgenootschap, op pagina 204-245. Bij Van Myle is immers van een beer geen spoor meer te bekennen, maar de leeuw is prominent onderaan, dus op de voorgrond, afgebeeld. En pleine action zelfs, want als notoire koningsdieren zijn er twee bezig een van hun onderdanen, een paard, aan stukken te rijten. En goed nieuws: op de loopplank zien we nog twee andere paarden hun ongetwijfeld wisse dood tegemoet lopen.

Links van die leeuwen twee varkens, zo ongeveer de meest smerige, onreine en abjecte beesten in de bestiografie. Die wel. En helemaal rechts een rhinoceros (“licorne”), door Van Myle evident gekopieerd van de hier afgebeelde gravure van Dürer, ruim een halve eeuw eerder. Verder enkele “exotische” dieren, d.w.z. niet tot de Europese habitat behorende dieren, maar populair geworden na Columbus’ “ontdekking” van Amerika en naar Europa geïmporteerd. Niet alleen in fantasie, maar vaak ook in werkelijkheid, aan de hoven en later ook in dierentuinen. De olifanten links in beeld, de Zuid-Amerikaanse flamingo’s iets hoger, de dromedaris rechts, de aapjes op de voorplecht, de vreemdsoortige vogels links boven, …

Het is, al met al, een festa domesticatorum, een tableau de la troupe van gedomesticeerde dieren: paarden, schapen, runderen, varkens, gelardeerd met nieuw verworven exotica uit verre, onbekende landen.

Maar de beer ontbreekt. Dat voormalige Europese koningsdier was weliswaar inmiddels (rond 1570) geheel en al gedomesticeerd, op koninklijke menukaarten allang verdrongen door het hert en verder alleen nog goed voor circuskunstjes, maar de christelijke afwijzing van het dier wordt door Van Myle gerepresenteerd door een volstrekte afwezigheid. Wat je niet ziet, bestaat ook niet, een virtual reality avant la lettre. Of zoiets als censuur.

De rest van het Volkskrantartikel vond ik niet zo interessant, overigens.

 

 

Gefeliciteerd

Het blijkt geen 1-aprilgrap te zijn, want inderdaad startte de Nederlandse Teletekst op 1 april 1980, in navolging van het Engelse Ceefax (verbastering van “see facts”). Dat is vandaag dus 35 jaar geleden.
Ook ik ben een van de miljoenen die bijna dagelijks Teletekst raadplegen, op de tv of de pc.
Mijn voorkeurpagina’s zijn 101, 818 en 840 (vanwege Everton).

 

Humor lijkt niet te horen tot de huisstijl van Teletekst, waardoor het mij een raadsel blijft of bovenstaande voorlaatste zin op pagina 101 een bewust grapje is, of een miskleun.

In beide gevallen doet het me denken aan de paradoxale Britse definitie van het voorzetsel:
“A preposition is a word a sentence should never end with”.

Verplicht bijschift: “Start Teletekst 1980” by Suyk, Koen / Anefo – Nationaal Archief Fotocollectie Anefo Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief: Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO), 1945-1989 – negatiefstroken zwart/wit, nummer toegang 2.24.01.05, bestanddeelnummer 930-7521. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Start_Teletekst_1980.jpg#/media/File:Start_Teletekst_1980.jpg