Sneuvel

Goed nieuws vandaag dat O&T zijn gesneuveld, zelfs zonder naar Syrië te zijn afgereisd, zoals Rutte onlangs nog had geadviseerd.

Hoewel ik soms nogal hang heb naar het verleden, had ik bepaald niet de indruk dat het landsbelang gediend is met regenteske lieden die doen denken aan de tijd van Luns en Romme.