Zomaar een muur

Afgelopen zomer, toen ik het nodig vond een een extra isolerende wand te plaatsen in onze salon, kwam ik op het idee daarin twee nisjes te maken om er een deel van mijn kunstcollectie te exposeren. Het is niet zomaar een muur. Hij isoleert, jawel, maar is tevens een herdenkingsmuur.
Ik noem hem “de 11-oktoberwand”.

Voor een deel zie je er reeds bekende elementen: middenin hangt opa, Leonardus Walen, naar wie ik ben vermoemd. Het schilderij heb ik al in een van mijn eerste berichten getoond. Rechts van hem de buste die Marcel Joosen in 2013 van mij maakte, en waarover ik al iets heb gepubliceerd in het artikel Scheef perspectief.

Nieuw is het linker borstbeeldje. Het is een aardewerk afbeelding van Solange Parisot, in januari 2015 mij geschonken door Ellen Beljaars die de buste heeft gemaakt naar een foto van Solange uit december 1915, toen zij dus 15 jaar oud was.
Solange was de laatste bewoner van ons huis, voordat wij het kochten. Dat wil zeggen, 14 jaar daarvoor was zij, 84 jaar oud, naar het bejaardentehuis in Bourbonne-les-Bains gegaan, maar zij hield haar huis aan om er te kunnen terugkeren als zij weer beter was. Maar zij werd niet beter, want ze was niet ziek. Zij was in 1900 geboren op 11 oktober, precies de dag waarop ook ik in 1946 ben geboren. Vandaar “de 11-oktoberwand”.

Solange was het oudste kind van Eugène Parisot en Louise Millot. En daarmee is het bruggetje gemaakt naar mijn voorgenomen publicatie van de correspondentie van de familie uit 1914-1918; hij aan het front in weinig florissante omstandigheden, de overige familieleden in Rosoy, in een al even treurige ambiance. Ik heb daarover al eerder bericht, zodat ik nu kan volstaan met een update.

Inmiddels zijn alle tekstdocumenten getranscribeerd, d.w.z. van de handgeschreven papieren heb ik tekstdocumenten gemaakt, en daaromheen veel begeleidende teksten en registers. Ook de layout is inmiddels zo goed als voltooid: het worden tussen de 180 en 200 bladzijden A4-liggend, met ruim 80 illustraties en over de 200 voetnoten, op het randje van een wetenschappelijke plublicatie. En helemaal in het Frans (dat ik door diverse francofonen hier heb laten controleren en verbeteren).
De bedoeling is dat het boek zal verschijnen op 1 juni 2015, op de dag af 100 jaar nadat Eugène Parisot, hier rond die tijd poserende op de Place de la Mairie in Vic-sur-Aisne, in zijn zakboekje zijn testament schreef, omdat het hem te heet onder de voeten werd. Meer daarover in mijn eerdere artikelen rond La Grande Collecte.

Velen zullen het herkennen: resteert nog het probleem van een uitgever die de klus op zich wil nemen. Met twee ben ik in gesprek, een in Frankrijk en een in Nederland, want ik denk in beide landen wel geïnteresseerden te kunnen bereiken, en dan is een co-productie met twee ISBN-nummers handig voor promotie en verspreiding.

Als die laatste hobbel is genomen, zal ik met een wervende tekst komen om het boek aan de man/vrouw te brengen. Nog even geduld dus.

 

 

 

Dominicus 50

Ik had het me niet gerealiseerd. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat onze uitbraakpoging met een deel van het IG-koor, weg van het Ignatiuscollege, uiteindelijk ertoe leidde dat het koor zijn nieuwe thuis vond in de Dominicuskerk in de Spuistraat. We worden oud.
(foto: amsterdam.nl

Over die middelpuntsvliedende kracht heb ik HIER al eens omstandig gepubliceerd. De jubileumcommissie heeft daarvan ook rijkelijk gebruik kunnen maken om de geheugens op te frissen en de nostalgie te koesteren.

Onlangs ontving ik bijgaande uitnodiging. Zelf zal ik er die dagen niet bij kunnen zijn, maar voor wie het interessant is, geef ik die invitatie hier weer.

_________________________________________________________________________
Aan alle oud-koorleden,

2014-2015 viert de Dominicuskerk het 50-jarig bestaan in huidige vorm. Dat is een prachtige aanleiding voor het koor om een speciaal feest voor alle oud-leden en huidige leden te organiseren! Het wordt een muzikale reünie, uiteraard in de kerk, op zaterdag 7 februari die we graag willen laten ‘naklinken’ tijdens de viering op zondag 8 februari 2015.

Zaterdag 7 februari 2015
Om 15.00 uur staat de kerkdeur open en heten we je hartelijk welkom met koffie, thee en lekkers.

Om 16.00 uur gaan we enkele prachtige Dominicus-liederen zingen. We willen ook een deel van het programma van de zondagviering voorbereiden.

Ca. 18.30 uur staat een heerlijk buffet klaar en is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken.

Tussen 20.00 en 21.00 uur kraken we de laatste zangnootjes van deze dag. Om 21.00 uur eindigt het programma maar de Teerketel biedt alle gelegenheid om nog een uurtje door te babbelen.

Zondag 8 februari 2015
Wij hopen dat we tijdens de viering met een heel groot koor iets moois kunnen laten horen! De repetitie start zoals gebruikelijk om (uiterlijk) kwart over 10.

Opgave
Misschien heb je je al aangemeld, misschien wist je nog van niets, misschien ben je er nog niet toe gekomen je aan te melden. Hoe dan ook, je bent van harte welkom.

Bevestig dat a.u.b. via: carla.vanderheijden@upcmail.nl, of
Carla van der Heijden, Bickerswerf 66, 1013 KX Amsterdam, 06-11293224